Tài chính - Chứng khoán
TCBS trả cổ tức "khủng" 55%, ngân hàng mẹ Techcombank sắp nhận về 1.126 tỷ đồng
Tùng Linh - 19/06/2024 11:51
Ngay chi trả cổ tức dự kiến vào đầu tháng 8/2024. Với việc sở hữu 94,17%, Techcombank được nhận khoản cổ tức “khủng” từ đợt chi trả lần này.
TCBS sắp chi 1.200 tỷ đồng chi trả cổ tức cho các cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa phê duyệt việc chi trả cổ tức bầng tiền mật cho cổ đông theo tờ trình đã được phê duyệt tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức hồi cuối tháng 4. Theo đó, TCBS sẽ chi trả toàn bộ bằng tiền mặt với tỷ lệ 5.494 đồng mỗi cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ chi trả gần 5%. Danh sách cổ đông nhận cổ tức sẽ được chốt nay trong tháng 6, cụ thể vào ngày thứ 10 kể từ ngày HĐQT ban hành Nghị quyết phê duyệt.

Cổ tức dự kiến về tài khoản của các cổ đông vào ngày 1/8/2024.

Hiện TCBS có quy mô vốn điều lệ xấp xỉ 2.177 tỷ đồng, tương ứng  tổng số cổ phần là 217,699 triệu đơn vị. Với mức chi trả cổ tức trên, công ty chứng khoán này chi trả tổng cộng 1.196 tỷ đồng. Cổ đông lớn duy nhất của TCBS hiện nay là Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank) với tỷ lệ sở hữu 94,17%. Techcombank dự kiến nhận 1.126 tỷ đồng cổ tức từ đợt chi trả lần này.

Đầu năm 2023, TCBS tăng vốn thêm hơn 10.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành gấp gần 9,6 lần mệnh giá. Vốn điều lệ đã tăng từ 1.126 tỷ đồng lên 2.177 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ ghi nhận khoản thặng dư cổ phần lớn, vốn chủ sở hữu vượt trên mức tỷ đôla. Trong đợt phát hành đầu năm 2023, ngân hàng mẹ Techcombank cũng là cổ đông góp thêm vốn nhiều nhất.

Trong tháng 6 vừa qua, Techcombank vừa hoàn tất chi trả cổ tức cho các cổ đông. Với tỷ lệ chi trả là 15%, ngân hàng này đã chi 5.283 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt vào ngày 5/6/2024. Đây cũng là lần đầu tiên Techcombank chia cổ tức bằng tiền mặt sau hơn một thập kỷ.

Tin liên quan
Tin khác