Doanh nghiệp
Tháng 1 năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước đạt 46,56 tỷ USD
ĐT - 30/01/2023 13:30
Tháng 1/2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 46,56 tỷ USD, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2022. Cán cân thương mại ước tính xuất siêu 3,6 tỷ USD.

.

Tin liên quan
Tin khác