Tiêu dùng
Tháng 1/2024, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 34,53 tỷ USD
Thế Hoàng - 26/02/2024 16:05
So với cùng kỳ năm 2023, xuất khẩu hàng hóa trong tháng 1/2024 ghi nhận 44/45 nhóm hàng chính tăng (trừ dầu thô giảm 15,9%), trong đó, nhóm hàng điện thoại và máy tính, linh kiện tăng rất mạnh, riêng Mỹ nhập hơn 3 tỷ USD nhóm hàng này.
Trị giá xuất khẩu sang các thị trường chủ lực trong tháng 1/2023 và tháng 1/2024.

Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 1/2024 đạt 34,53 tỷ USD, tăng 9,7% so với tháng trước và tăng 46% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời là mức cao nhất kể từ tháng 8/2022.

Số liệu này vừa được Tổng cục Hải quan công bố tại báo cáo tình hình xuất nhập khẩu tháng đầu năm 2024.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 65,43 tỷ USD, tăng 7,5% so với tháng 12/2023. Trong đó, xuất khẩu đạt 34,53 tỷ USD, tăng 9,7% (tương ứng tăng 3,07 tỷ USD); nhập khẩu đạt 30,9 tỷ USD, tăng 5,1% (tương ứng tăng 1,49 tỷ USD). Cán cân thương mại hàng hóa tháng 01/2024 thặng dư 3,63 tỷ USD.

So với tháng 01/2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 01/2024 tăng 40,3%; trong đó xuất khẩu tăng 46%, tương ứng tăng 10,89 tỷ USD và nhập khẩu tăng 34,4%, tương ứng tăng 7,91 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng đạt 44,52 tỷ USD, tăng 9,4% so với tháng trước và tăng 32,9% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu đạt 24,87 tỷ USD, tăng 11,7% so với tháng trước và tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu đạt 19,65 tỷ USD, tăng 6,6% so với tháng trước và tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả này, cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 01/2023 có mức thặng dư đạt 5,22 tỷ USD.

Ở chiều xuất khẩu nói chung, Cơ quan Hải quan ghi nhận, quy mô hàng hóa xuất khẩu của nước ta trong tháng 01/2024 đã tăng 3,07 tỷ USD so với tháng trước và tăng tới 10,89 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu cả nước tháng 1/2024 có 44/45 nhóm hàng chính tăng (trừ dầu thô giảm 15,9%). Trong đó, mức tăng tuyệt đối ghi nhận tăng nhiều đối với nhóm hàng công nghiệp như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 68,3%, tương ứng tăng 2,17 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 38,7%, tương ứng tăng 1,21 tỷ USD.

Hàng dệt may tăng 39%, tương ứng tăng 877 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 83,1%, tương ứng tăng 667 triệu USD; giầy dép các loại tăng 43,8%, tương ứng tăng 600 triệu USD;...

Chẳng hạn, xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 01/2024 đạt 5,58 tỷ USD, tăng 50,4% so với tháng trước và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện: trị giá xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện trong tháng đạt 5,35 tỷ USD, giảm 6% so với tháng trước và tăng 68,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 01/2024, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Hoa Kỳ đạt 1,79 tỷ USD, tăng 73,3%; Trung Quốc đạt 853 triệu USD, tăng 71,3%; Hồng Kông đạt 568 triệu USD, tăng 79,1%; Hàn Quốc đạt 540 triệu USD, tăng 53%... so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác mang về 4,02 tỷ USD, tăng 5% so với tháng trước và tăng 38,7% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu hàng dệt may trong tháng đạt 3,13 tỷ USD, tăng 8% so với tháng trước và tăng 38,9% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu giày dép các loại trong tháng đạt 1,97 tỷ USD, tăng 6,1% so với tháng trước và tăng 43,8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng đạt 1,47 tỷ USD, tăng lần lượt 9,7% và tăng 83,1%.  Xuất khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng trong tháng đạt 1,33 tỷ USD, tăng 13,2% so với tháng trước và tăng 55,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, tháng 1/2024, có 6 thị trường và nhóm thị trường đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt trên 10 tỷ USD. Đối với nhóm điện thoại, máy tính và linh kiện, thị trường Mỹ nhập từ Việt Nam trên 3 tỷ USD.

Cụ thể, xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 10,05 tỷ USD, tăng 64% (tương ứng tăng 3,91 tỷ USD); EU đạt 4,6 tỷ USD, tăng 40% (tương ứng tăng 1,32 tỷ USD); Trung Quốc đạt 4,56 tỷ USD, tăng 19% (tương ứng tăng 714 triệu USD); ASEAN đạt 3,2 tỷ USD, tăng 47% (tương ứng tăng 1,02 tỷ USD); Hàn Quốc đạt 2,34 tỷ USD, tăng 38% (tương ứng tăng 646 triệu USD) và Nhật Bản đạt 2,23 tỷ USD, tăng 45% (tương ứng tăng 690 triệu USD).

Tin liên quan
Tin khác