Thời sự
Thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp Thừa Thiên Huế
Ngọc Tân - 25/04/2024 07:32
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Festival Huế trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở KHĐT, Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công thương tỉnh.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư, thương mại, khuyến công và tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định của pháp luật.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đang có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp

Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu, trụ sở làm việc đặt tại TP.Huế, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Tại quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm cho UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh; chỉ đạo việc tổ chức thực hiện điều chuyển tài sản, tài chính và viên chức, người lao động từ Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại về Trung tâm theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng được giao chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh xây dựng lộ trình thực hiện tự chủ tài chính theo quy định của pháp luật. 

Tin liên quan
Tin khác