Thời sự
Tháo gỡ “điểm nghẽn” trong phát triển vùng Trung du và miền núi phía Bắc
Thanh Huyền - 01/12/2023 15:14
Chiều 1/12, tại NIC Hòa Lạc, Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ hai tiến hành thảo luận về Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ hai  (Ảnh: Đức Trung)

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc và Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ, Hội nghị hôm nay rất quan trọng để nhận thức rõ hơn nữa tầm quan trọng của công tác quy hoạch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; là cơ hội để chúng ta cùng rà soát ưu điểm, nhược điểm, các công việc, nhiệm vụ đã làm được, chưa làm được của công tác quy hoạch vừa qua. Qua đó, thấy được những khó khăn, vướng mắc, từ đó xác định những định hướng và giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, để hoạch định chiến lược phát triển dài hạn cho vùng, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 96/NQ-CP về Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đức Trung)

Nhằm tiếp tục hiện thực hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển vùng đề ra tại Nghị quyết của Bộ Chính trị, cụ thể hóa các quy hoạch cấp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong vùng cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức lập Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch.

Bản Quy hoạch vùng này có ý nghĩa quan trọng, giúp “mở đường”, chủ động kiến tạo phát triển, với tư duy mới, tầm nhìn mới để tạo ra cơ hội mới, động lực phát triển mới và giá trị mới cho vùng; đặc biệt quy hoạch đã chú trọng giải quyết các vấn đề liên ngành, liên vùng, liên tỉnh; tái tổ chức không gian phát triển vùng và khai thác, phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển vùng nhanh, bền vững. Quy hoạch vùng cũng là căn cứ quan trọng để đề xuất kế hoạch đầu từ công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đặc biệt là các dự án lớn, có tính liên vùng, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Hội nghị Hội đồng điều phối vùng ngày hôm nay là bước tiếp theo rất quan trọng và hết sức cần thiết để cơ quan lập quy hoạch tiếp tục lắng nghe ý kiến tham gia và sớm hoàn thiện nội dung quy hoạch vùng; đồng thời, tháo gỡ những “nút thắt”, “điểm nghẽn” trong phát triển thời gian vừa qua và đề ra mục tiêu, phương án phát triển cũng như giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Hội nghị Hội đồng điều phối vùng ngày hôm nay là bước tiếp theo rất quan trọng và hết sức cần thiết để cơ quan lập quy hoạch tiếp tục lắng nghe ý kiến tham gia và sớm hoàn thiện nội dung quy hoạch vùng. (Ảnh: Đức Trung)

Để bảo đảm Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc có chất lượng, hiệu quả và khả thi, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các thành viên Hội đồng, các đại biểu cho ý kiến đối với 6 nội dung chính.

Thứ nhất là quan điểm, mục tiêu phát triển và các vấn đề trọng tâm cần phải giải quyết.

Thứ hai là cho ý kiến về định hướng tổ chức không gian phát triển gồm 4 tiểu vùng – 6 hành lang kinh tế (4 hành lang chính, 2 hành lang phụ) - 3 vành đai kinh tế và hệ thống các cực tăng trưởng, các trung tâm gắn với các tiểu vùng và vùng.

Thứ ba là cho ý kiến đối với việc xác định chiến lược vùng về sinh thái và môi trường, với quan điểm xác định cảnh quan hùng vĩ, môi trường trong lành và một hệ thống rừng quy mô lớn là đặc trưng nổi bật của vùng; giải quyết các xung đột, mâu thuẫn có tính liên ngành, liên vùng, liên tỉnh.

Thứ tư là cho ý kiến đối với việc xác định chiến lược vùng để bảo tồn và phát huy sự đa dạng văn hóa và phát triển nguồn nhân lực.

Thứ năm, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, việc xác định nông nghiệp là trụ cột phát triển kinh tế quan trọng của vùng; phát triển công nghiệp và dịch vụ với các quy mô phù hợp địa phương, nhất là công nghiệp chế biến và dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp.

Bộ trưởng cũng đề nghị vấn đề thứ sáu là tập trung giải quyết vấn đề về kết cấu hạ tầng của vùng tương xứng với yêu cầu phát triển để thúc đẩy liên kết nội vùng, liên vùng, liên kết quốc tế và một số các vấn đề khác như: Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch, danh mục dự án liên kết vùng ưu tiên đầu tư; giải pháp về cơ chế, chính sách liên kết vùng để thúc đẩy hợp tác phát triển vùng có hiệu quả…

Tin liên quan
Tin khác