Sức khỏe doanh nghiệp
Thép Tiến Lên bổ nhiệm Tổng giám đốc mới
Duy Bắc - 06/06/2024 08:10
Vừa miễn nhiệm vị trí Tổng giám đốc của bà Phạm Thị Hồng sau hơn 14 năm, CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã TLH - sàn HOSE) đã tìm được Tổng giám đốc là ông Phạm Thanh Hoà.

Thép Tiến Lên bổ nhiệm ông Phạm Thanh Hoà vào vị trí Quyền Tổng giám đốc từ ngày 3/6/2024, thời hạn bổ nhiệm 2 năm (nhiệm kỳ 2024 – 2028).

Trước đó, ngày 17/5, Thép Tiến Lên đã miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của bà Phạm Thị Hồng, thời gian miễn nhiệm từ ngày 17/5.

Theo tìm hiểu, bà Phạm Thị Hồng sinh năm 1968, có kinh nghiệm thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực sắt thép và vật liệu xây dựng từ năm 1993 đến nay. Trong đó, từ năm 2002 đến tháng 9/2009, bà Hồng giữ chức vụ Giám đốc tại Công ty TNHH Tiến Lên; và từ tháng 10/2009 đến ngày 17/5/2024, bà Hồng giữ chức vụ Tổng giám đốc tại Tập đoàn Thép Tiến Lên.

Quý I/2024, lợi nhuận Thép Tiến Lên giảm 84,9% về 0,95 tỷ đồng

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Thép Tiến Lên ghi nhận doanh thu đạt 1.261,47 tỷ đồng, giảm 11,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 0,95 tỷ đồng, giảm 84,9% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giữ nguyên ở mức 3,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 13% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 6,34 tỷ đồng, về 42,36 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 239,1%, tương ứng tăng thêm 5,57 tỷ đồng, lên 7,9 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 4,2%, tương ứng giảm 0,96 tỷ đồng, về 22,12 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 21,3%, tương ứng tăng thêm 4,73 tỷ đồng, lên 26,91 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024, lợi nhuận của Thép Tiến Lên giảm chủ yếu do lợi nhuận gộp lao dốc, cũng như chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp tăng cao.

Thép Tiến Lên cho biết thêm doanh thu giảm do sản lượng tiêu thụ giảm so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp giảm do giá vốn bình quân vẫn còn tương đối cao.

Dòng tiền kinh doanh âm trở lại 349,5 tỷ đồng

Bên cạnh kinh doanh lao dốc, trong quý đầu năm 2024, dòng tiền kinh doanh của Thép Tiến Lên tiếp tục âm thêm 349,5 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 0,43 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 0,65 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 204,3 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Được biết, theo dữ liệu trên iBoard của Chứng khoán SSI, Thép Tiến Lên vừa ghi nhận dòng tiền dương 318,97 tỷ đồng trong năm 2023 sau khi đã âm trong hai năm liên tiếp là năm 2021 ghi nhận âm 428 tỷ đồng và năm 2022 ghi nhận âm 189,98 tỷ đồng.

Như vậy, Thép Tiến Lên đã quay trở lại mô hình thâm hụt dòng tiền trong quý đầu năm 2024.

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Thép Tiến Lên tăng 5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 206,6 tỷ đồng, lên 4.334,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 2.739,8 tỷ đồng, chiếm 63,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 793,3 tỷ đồng, chiếm 18,3% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu tồn kho tăng 13,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 326,4 tỷ đồng, lên 2.739,8 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 3,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 27,4 tỷ đồng, về 793,3 tỷ đồng …

Về cơ cấu tồn kho, Thép Tiến Lên thuyết minh chủ yếu 1.899,8 tỷ đồng là hàng hoá; 788,8 tỷ đồng là nguyên liệu, vật liệu; 44,45 tỷ đồng thành phẩm …

Ngoài ra, về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 14,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 204,3 tỷ đồng, lên 1.654,8 tỷ đồng và bằng 88,9% vốn chủ sở hữu.

Tin liên quan
Tin khác