Tài chính - Chứng khoán
Thị trường chứng khoán: Giảm giá và miễn hoàn toàn đối với 15 loại dịch vụ từ 19/3
T.T - 19/03/2020 11:40
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020, trong đó giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020, trong đó giảm giá và miễn hoàn toàn đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán.

Theo đó, thời gian áp dụng mức giảm giá và miễn thu tiền sử dụng dịch vụ quy định tại Thông tư trên ít nhất trong vòng hơn 5 tháng (từ ngày 19/3 đến hết ngày 31/8).

Bên cạnh đó, trường hợp tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết sẽ xem xét, quyết định kéo dài thời gian áp dụng Thông tư này trong trường hợp cần thiết.

Trên cơ sở mức giảm giá dịch vụ quy định tại Thông tư này, các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán sẽ thực hiện ngay việc giảm giá dịch vụ do đơn vị mình cung cấp tương ứng để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ, quy định của pháp luật về giá và pháp luật có liên quan.

Cụ thể, các dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh và dịch vụ lưu ký chứng khoán được giảm giá 10%.

Dịch vụ quản lý vị thế, quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh giảm giá từ 15% - 20%.

Bên cạnh đó, các dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm, dịch vụ thực hiện quyền và  dịch vụ chuyển khoản chứng khoán; dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh giảm từ 30% - 50%.

Đáng chú ý, 6 loại dịch vụ được miễm phí hoàn toàn là dịch vụ đăng ký niêm yết, đăng ký chứng khoán, dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu, dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống VSD, đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh và đăng ký thành viên bù trừ.

Tin liên quan
Tin khác