Đầu tư
Thu hút FDI đạt hơn 18,7 tỷ USD sau 9 tháng năm 2022
ĐT - 30/09/2022 17:30
Tính đến ngày 20/9/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt 18,75 tỷ USD, bằng 84,7% so với cùng kỳ năm 2021.

.

Tin liên quan
Tin khác