Thời sự
Thừa Thiên Huế thi tuyển Phó giám đốc Sở GTVT
Tâm Đăng - 11/12/2018 08:10
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết sẽ tiến hành tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh vào tháng 1/2019 với ít nhất 2 ứng viên tham gia dự tuyển.

Theo đó, đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở và tương đương.

Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển: Công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh phó giám đốc sở và tương đương giữ chức vụ từ trưởng phòng cấp sở trở lên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề cử.

Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, các ứng viên tham gia dự thi sẽ thi 2 phần nội dung, gồm: Thi viết (kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực giao thông vận tải; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực giao thông vận tải; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh phó giám đốc Sở Giao thông vận tải và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Phần trình bày Đề án đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cho lĩnh vực giao thông vận tải; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

BTC sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ ngày 10/12 đến ngày 24/12, tại Văn phòng Sở Nội vụ. Cuộc thi dự kiến tổ chức thi vào ngày 15/1/2019.

Tin liên quan
Tin khác