Đầu tư
Thừa Thiên Huế thông qua chủ trương đầu tư một loạt dự án
Ngọc Tân - 20/06/2020 14:38
Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một loạt dự án trên địa bàn tỉnh.

Chiều 19/6, Thường trực HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức kỳ họp bất thường thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII để thảo luận và thông qua các nghị quyết chuyên đề liên quan đến kế hoạch điều chỉnh, bổ sung đầu tư công và chủ trương đầu tư một số dự án .

Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công xây dựng cơ bản năm 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý.

Nghị quyết bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết cho ý kiến điều chỉnh thời gian thực hiện và thời gian giải ngân dự án ODA cải thiện dịch vụ y tế tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

HDND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông qua chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc Hương Sơ (khu vực 5)

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư của một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Hệ thống xử lý nước thải tại Trung tâm y tế thị xã Hương Trà- Trung tâm y tế huyện Phong Điền- Trung tâm y tế huyện Phú Vang, Bệnh viện Phong- Da liễu, Bệnh viện răng hàm mặt và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế; điều chỉnh một phần dự án san nền khu đất (CL10, BV, TH4, TM-DV7, CX7) thuộc khu A-Khu đô thị mới An Vân Dương; dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc Hương Sơ (khu vực 5)...

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế  cho biết, các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua đã kịp thời thể chế hóa các quy định của Trung ương, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện.

Để thực hiện tốt các nghị quyết và chủ trương của HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên huế khẩn trương ban hành các quyết định cụ thể để triển khai thực hiện; Thường trực, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết để các nghị quyết này sớm đi vào cuộc sống.

Tin liên quan
Tin khác