Sức khỏe doanh nghiệp
Thủy sản Minh Phú ghi nhận lỗ 98,28 tỷ đồng trong quý I/2023
Duy Bắc - 06/05/2023 11:04
CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán MPC - UPCoM) đẩy mạnh giảm 842,6 tỷ đồng nợ vay trong quý I/2023 khi hoạt động kinh doanh gặp khó khăn.

Lợi nhuận lao dốc trong quý đầu năm 2023

Thủy sản Minh Phú vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2023. Trong đó, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.122,57 tỷ đồng, giảm 49,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm 98,28 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 91,18 tỷ đồng, tức giảm 189,46 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 75% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 368,93 tỷ đồng, về 122,85 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 96,1%, tương ứng tăng thêm 18,47 tỷ đồng, lên 37,69 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 68%, tương ứng tăng thêm 21,81 tỷ đồng, lên 53,88 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 47,3%, tương ứng giảm 180,2 tỷ đồng, về 200,58 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù đã tiết giảm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp nhưng do lợi nhuận gộp giảm mạnh, điều này dẫn tới Công ty vẫn ghi nhận âm trong quý đầu năm 2023.

Lý giải kết quả kinh doanh suy giảm, Thủy sản Minh Phú cho biết do doanh thu bán hàng trong kỳ giảm. Ngoài ra, kết quả sản xuất kinh doanh của các Công ty nuôi tôm thương phẩm Minh Phú Lộc An, Minh Phú Kiên Giang và Công ty sản xuất tôm giống Minh Phú Ninh Thuận không có hiệu quả.

Được biết, trong năm 2023, Thủy sản Minh Phú đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 17.985,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.145,8 tỷ đồng. Như vậy, với việc ghi nhận lỗ trong 3 tháng đầu năm, Thủy sản Minh Phú còn cách xa kế hoạch lãi 1.145,8 tỷ đồng trong năm tài chính 2023.

Ngoài ra, theo dữ liệu thống kê trên iBoard của Chứng khoán SSI, từ khi niêm yết năm 2017 tới nay, Thủy sản Minh Phú chưa thua lỗ trong một quý nào. Như vậy, đây là quý lỗ đầu tiên kể từ năm 2017 tới nay.

Bên cạnh kết quả kinh doanh suy giảm, trong quý I/2023, Thủy sản Minh Phú vẫn duy trì dòng tiền tài chính dương 245,23 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 396,86 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 109,77 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 831,8 tỷ đồng, chủ yếu giảm nợ vay.

Giảm 842,6 tỷ đồng nợ vay trong quý I/2023

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của Thủy sản Minh Phú giảm 10,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.135,5 tỷ đồng, về 9.502,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 4.740,7 tỷ đồng, chiếm 49,9% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 1.581,6 tỷ đồng, chiếm 16,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.342,2 tỷ đồng, chiếm 14,1% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 1.058,6 tỷ đồng, chiếm 11,1% tổng tài sản.

Trong kỳ, tài sản biến động chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn giảm 12,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 185,7 tỷ đồng, về 1.342,2 tỷ đồng; tồn kho giảm 6,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 306,6 tỷ đồng, về 4.740,7 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 76,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 682,48 tỷ đồng, về 205,44 tỷ đồng.

Cơ cấu tồn kho của Thủy sản Minh Phú tới 31/3/2023 (Nguồn: BCTC)

Thủy sản Minh Phú có thuyết minh tồn kho chủ yếu 4.537,9 tỷ đồng thành phẩm, hàng hóa; 130,4 tỷ đồng sản phẩm dở dang; 125,2 tỷ đồng nguyên vật liệu; và 23,33 tỷ đồng là công cụ, dụng cụ. Trong đó, tồn kho giảm chủ yếu do thành phẩm và hàng hóa giảm.

Điểm đáng lưu ý, tính tới cuối quý I/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 21,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 842,6 tỷ đồng, về 3.074,7 tỷ đồng và chiếm 32,4% tổng nguồn vốn (đầu năm chiếm 36,8% tổng nguồn vốn).

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, ngày 24/5, Thủy sản Minh Phú sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đại hội dự kiến tổ chức ngày 24/6 tại TP. HCM.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/5, cổ phiếu MPC giảm 200 đồng về 18.100 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác