Thời sự
Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi)
Đại Phong - 16/04/2015 08:38
Trong hai ngày 13-14/4, tại TP Đà Lạt, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ kế hoạch và Đầu tư phối hợp tổ chức hội thảo tham vấn về dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi), với sự tài trợ của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, nhằm lấy ý kiến hoàn thiện dự án Luật này.

Tham gia hội thảo có đại diện lãnh đạo Tổng cục Thống kê; Ủy ban Kinh tế Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp; UNDP, UBND tỉnh Lâm Đồng và đông đảo các chuyên gia và đại diện một số cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực thống kê cùng một số bộ, ngành liên quan.

Tại đây, đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan soạn thảo) đã trình bày việc giải trình, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi), cũng như các tham vấn về phạm vi điều chỉnh của Luật Thống kê; Thống kê Việt Nam hội nhập với thống kê quốc tế và bảo đảm tính so sánh của số liệu Thống kê Việt Nam với quốc tế; Tính xác thực của số liệu thống kê và khắc phục chênh lệch số liệu thống kê giữa Trung ương với địa phương, giữa Tổng cụcThống kê với bộ, ngành của các chuyên gia...

Hội thảo đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về 5 vấn đề cơ bản của dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi), gồm: Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật; khắc phục tình trạng chênh lệch số liệu thống kê giữa trung ương với địa phương, giữa Tổng cục Thống kê với các bộ, ngành; nâng cao chất lượng của thông tin thống kê, tính chính xác của số liệu thống kê; hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; thống kê Việt Nam hội nhập với thống kê quốc tế và bảo đảm tính so sánh của số liệu thống kê Việt Nam với quốc tế.

Toàn cảnh hội thảo

 

Nhìn nhận về thực trạng của chất lượng số liệu thống kê và chênh lệch số liệu thống kê ở nước ta, PGS TS Trần Quốc Toản - nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cho rằng, trước yêu cầu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế, công tác thống kê nói chung, chất lượng số liệu thống kê nói riêng còn bộc lộ nhiều bất cập. Chất lượng số liệu thống kê chưa cao là do thiếu các chỉ tiêu thống kê phản ánh chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái; các chỉ tiêu phản ánh về số lượng cũng chưa đầy đủ, đồng bộ.

Bên cạnh đó, phương pháp luận thống kê còn có những mặt lạc hậu; sự phối hợp giữa hệ thống thống kê tập trung với thống kê bộ, ngành, địa phương còn chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao, số lượng còn chồng chéo, chênh lệch, mâu thuẫn, nổi bật như các chỉ tiêu về tăng trường kinh tế; tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập đầu người…; cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia chưa đầy đủ; số liệu thống kê chưa đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Sự chênh lệch giữa một số số liệu thống kê của trung ương và địa phương, giữa Tổng cục Thống kê và các bộ, ngành là do về phạm vi tính toán, công cụ tính toán chưa đầy đủ và thống nhất, hoặc chưa thống nhất về nội dung chỉ tiêu, phương pháp tính và nguồn số liệu.

Đồng chí Mai Xuân Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cho biết, dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) gồm 9 chương, 77 điều, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp lần thứ 36 ngày 11/3/2015 vừa qua. Trên cơ sở kế luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình để hoàn thiện dự thảo Luật.

Thông qua hội thảo tham vấn lần này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục hoàn thiện dự án Luật để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII diễn ra tới đây.

Tin liên quan
Tin khác