Tài chính - Chứng khoán
TNS Holdings sẽ họp cổ đông, phát hành cả cổ phiếu và trái phiếu
Chí Tín - 09/11/2020 14:04
Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (mã TN1, sàn HoSE) đang có kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.
Đại hội đồng cổ đông sắp tới của TNS Holdings cũng sẽ thông qua nội dung về sửa điều lệ Công ty

Thời gian họp dự kiến là trong tháng 12/2020.

Nội dung họp là trình cổ đông thông qua việc sử điều lệ Công ty; thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

Ngoài ra, TNS Holdings cũng có kế hoạch phá hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành trái phiếu ra công chúng.

Mới đây, TNS Holdings cũng có chủ trương nhận chuyển nhượng thêm cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải.

chứng khoán nhận chuyển nhượng là MSB, bên chuyển nhượng là Công ty cổ phần Bất động sản Xây dựng Hưng Thịnh.

Số lượng cổ phiếu nhận chuyển nhượng là 10 triệu cổ phiếu, đơn giá chuyển nhượng là 23.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, tổng giá  trị chuyển nhượng là 230 tỷ đồng.

TNS Holdings có vốn điều lệ là 176 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 406,9 tỷ đồng, nợ phải trả là 346,4 tỷ đồng.

Tài sản của doanh nghiệp này nằm chủ yếu ở các khoản phải thu ngắn hạn với giá trị tại ngày 30/9/2020 là 452,3 tỷ đồng.

Quý III/2020, TNS Holdings đạt lợi nhuận sau thuế 34,7 tỷ đồng, giảm so với kết quả gần 40 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng cũng sụt giảm khi chỉ đạt 76,3 tỷ đồng, trong khi 9 tháng năm 2019 đạt 87 tỷ đồng.

Tin liên quan
Tin khác