Sức khỏe doanh nghiệp
Tổng công ty 36: Dùng toàn bộ cổ phiếu Chủ tịch để thế chấp vay vốn ngân hàng
Duy Bắc - 21/08/2022 08:40
Tổng công ty 36 - CTCP (Mã chứng khoán G36 - UPCoM) vừa thông qua việc dùng cổ phiếu của ông Nguyễn Đăng Giáp, Chủ tịch HĐQT làm tài sản bảo đảm để vay vốn ngân hàng.

Thế chấp 12,54 triệu cổ phiếu G36 để vay vốn

Theo đó, Công ty vừa chấp thuận dùng tài sản bảo đảm là 12,54 triệu cổ phiếu G36 thuộc sở hữu của ông Nguyễn Đăng Giáp, Chủ tịch HĐQT để bảo đảm cho nghĩa vụ vay vốn đang tồn tại hoặc sẽ phát sinh tương lai của Tổng công ty 36 với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm (Ngân hàng BIDV).

Thời gian bảo đảm là năm 2022 và năm 2023.

Tinh theo giá thị trường ngày 19/8, giá trị tài sản bảo đảm ước đạt khoảng 130,4 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Đăng Giáp sinh năm 1954, trình độ cử nhân luật và ông có nhiều năm đảm nhiệm các vị trí trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong khi đó, Tổng công ty 36 được thành lập năm 1996 bởi Bộ quốc phòng với tên gọi ban đầu là Xí nghiệp Xây dựng Công trình 36.

Cơ cấu cổ đông của G36 (Nguồn: BCTN năm 2021).

Thêm nữa, trong Báo cáo thường niên năm 2021, Công ty cho biết đang có 4 cổ đông lớn gồm CTCP Xây lắp & Thương mại Trường Lộc sở hữu 22,72% vốn điều lệ; Bộ Quốc phòng sở hữu 18,38% vốn điều lệ; ông Nguyễn Đăng Giáp sở hữu 12,33% vốn điều lệ; CTCP Vận tải & Thương mại Anh Quân sở hữu 7,11% vốn điều lệ và còn lại 39,46% vốn điều lệ thuộc nhóm cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

6 tháng đầu năm dòng tiền kinh doanh âm 513,1 tỷ đồng, kỷ lục từ khi niêm yết tới nay

Trong quý II/2022, Tổng công ty 36 ghi nhận doanh thu đạt 246,5 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 5,74 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 15,52 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 13,5% về chỉ còn 12,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 5,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 1,53 tỷ đồng lên 31,59 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 43,8%, tương ứng giảm 6,9 tỷ đồng về 8,85 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 20,1%, tương ứng giảm 5,4 tỷ đồng về 21,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 2,5%, tương ứng giảm 0,34 tỷ đồng về 13,35 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), quý II, lợi nhuận cốt lõi ghi nhận tiếp tục lỗ thêm 3,16 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 10,43 tỷ đồng. Như vậy, Công ty chỉ thoát lỗ trong quý II nhờ vào doanh thu tài chính.

Công ty có thuyết minh doanh thu tài chính chủ yếu do lãi tiền gửi, tiền cho vay ghi nhận 8,85 tỷ đồng.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 315,57 tỷ đồng, giảm 22,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 2,62 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 2,17 tỷ đồng.

Năm 2022, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.258,1 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 13,1 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế ghi nhận âm 2,62 tỷ đồng, Công ty còn cách rất xa kế hoạch có lãi.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 513,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 290,1 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 4,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 290,9 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ. Như vậy, Công ty đã đẩy mạnh tăng vay nợ và sử dụng một phần quỹ tiền mặt để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Được biết, cổ phiếu G36 niêm yết trên sàn từ năm 2016 tới nay. Kể từ năm 2016 tới nay, dòng tiền kinh doanh của Công ty âm nhưng chưa năm nào quá 513,1 tỷ đồng, năm dòng tiền âm lớn nhất là năm 2016 với giá trị âm 273,33 tỷ đồng.

Như vậy, 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính của Tổng công ty 36 âm kỷ lục từ khi niêm yết tới nay.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Tổng công ty 36 tăng nhẹ 0,8% so với đầu năm lên 5.021,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 1.381,3 tỷ đồng, chiếm 27,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.208,6 tỷ đồng, chiếm 24,1% tổng tài sản; tồn kho đạt 808,7 tỷ đồng, chiếm 16,1% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 672,7 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng tài sản và các tài sản khác.

Ngoài ra, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 26,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 305,4 tỷ đồng lên 1.475,6 tỷ đồng và chiếm 29,4% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/8, cổ phiếu G36 giảm 100 đồng về 10.400 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác