Doanh nghiệp
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam được giao lãi 885 tỷ đồng trong năm 2024
Anh Minh - 14/06/2024 17:06
Đây là một trong những chỉ tiêu làm căn cứ, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2024 của Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.
Hoạt động điều hành bay tại Sân bay Tân Sơn Nhất do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ký quyết định phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Theo đó, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam có nhiệm vụ bảo đảm hoạt động bay an toàn, điều hòa, hiệu quả; kinh doanh có lãi; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư tại Tổng công ty và vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty con; hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của chủ sở hữu giao trong đó có chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Đối với kế hoạch cung ứng dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam phải đạt sản lượng dịch vụ (lần chuyến điều hành bay) là 800.370 lần chuyến, tăng 5,74% so với thực hiện năm 2023, trong đó điều hành bay đi, đến là 426.130 lần chuyến, bằng 90,94% so với thực hiện năm 2023; điều hành bay quá cảnh là 374.240 lần chuyến, tăng 29,79% so với thực hiện năm 2023.

Chất lượng dịch vụ phải bảo đảm an toàn, điều hòa và hiệu quả cho 100% chuyến bay trong vùng trách nhiệm được giao.

Về kế hoạch tài chính, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đạt tổng thu 5.641 tỷ đồng, tăng 12,98% so với thực hiện năm 2023; tổng doanh thu đạt 3.897,889 tỷ đồng, tăng 6,01% so với thực hiện năm 2023; tổng chi đạt 2.798,146 tỷ đồng, tăng 8,50% so với thực hiện năm 2023; lợi nhuận sau thuế đạt 885,6 tỷ đồng, tăng 3,77% so với thực hiện năm 2023 (sau khi trích quỹ khoa học công nghệ); nộp ngân sách Nhà nước 2.427,81 tỷ đồng, tăng 18,81% so với thực hiện năm 2023.

Trong năm 2024, Bộ GTVT giao Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam triển khai 97 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến là 9.575 tỷ đồng; giải ngân trong năm 2024 là 1.198 tỷ đồng.

Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tiếp tục tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như: Dự án thành phần 2 “Các công trình phục vụ quản lý bay” Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh (ATCC/HCM), đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch đề ra; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đầu tư.

Bên cạnh đó, trên cơ sở kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt, dự báo của ICAO và IATA đối với thị trường hàng không thế giới và khu vực, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam xây dựng và triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng, phân kỳ giải ngân và xác định nhu cầu vốn, cân đối khả năng đảm bảo nguồn vốn và xây dựng các kịch bản huy động vốn cho đầu tư phát triển, đảm bảo thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm chuyên ngành theo đúng tiến độ tại Quyết định 236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 22/QĐ-BGTVT về kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống thông tin, dẫn đường, giám sát và quản lý không lưu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam là trong số rất ít doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, mang tính công ích hiện do Bộ GTVT trực tiếp quản lý.

Doanh nghiệp có số vốn điều lệ 3.827 tỷ đồng này là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được giao cung cấp các dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay cho tất cả các tàu bay dân dụng hoạt động tại các cảng hàng không toàn quốc; trên vùng trời thuộc chủ quyền Việt Nam và các vùng thông báo bay (FIR) do Việt Nam quản lý, cùng các vùng không phận được ủy quyền hợp pháp khác.

Tin liên quan
Tin khác