Sức khỏe doanh nghiệp
Tổng công ty Sông Đà huy động 350 tỷ đồng từ trái phiếu có tài sản bảo đảm
Hồng Phúc - 03/12/2021 10:50
Tổng công ty Sông Đà (UPCoM: SJG) vừa công bố Nghị quyết thông qua phương án phát hành 3.5 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu trong quý IV/2021.

Đây là loại trái phiếu có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền với kỳ hạn 1 năm. 

Tài sản bảo đảm là cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty sông Đà tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A, Công ty cổ phần Điện Việt Lào và Công ty cổ phần Sông Đà 11.

Trái phiếu có lãi suất cố định hoặc thả nổi, được xác định trên cơ sở nhu cầu của nhà đầu tư phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành và trả lãi định kỳ 3 tháng/lần.

Nguồn trả nợ là các nguồn thu hợp pháp để thanh toán gốc và lãi trái phiếu, bao gồm nguồn thu từ thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (HoSE: SJS) hoặc thoái vốn tại các đơn vị thành viên; nguồn thu từ dòng tiền hoạt động kinh doanh của Tổng công ty và nguồn thu từ cổ tức được chia từ đầu tư vốn tại các công ty con.

Tổng giá trị trái phiếu thu được từ đợt phát hành lần này khoảng 350 tỷ đồng sẽ được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh.

Kết quả kinh doanh luỹ kế 9 tháng đầu năm nay của Tổng Công ty sông Đà so với cùng kỳ năm ngoái (Đvt: tỷ đồng).

Về kết quả kinh doanh, nhờ doanh thu tăng nhẹ và chi phí tài chính giảm trong quý III/2021 nên Tổng công ty sông Đà ghi nhận lãi ròng tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 160 tỷ đồng. 

Tính đến cuối tháng 9/2021, tổng tài sản của Tổng công ty giảm gần 880 tỷ đồng so với đầu năm, chỉ còn 25.174 tỷ đồng và nợ phải trả giảm còn 18.051 tỷ đồng. 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ tăng hơn 43%, lên 793,5 tỷ đồng.

Từ đầu tháng 4 đến nay, SJG đã thoát khỏi nhóm các cổ phiếu dưới mệnh giá khi tăng hơn 31% từ vùng 10.500 đồng/cổ phiếu phiên ngày 5/4 lên 23.000 đồng/cổ phiếu tính đến phiên giao dịch ngày 2/12/2021. 

Còn nếu tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu SJG tăng gần 4 lần, từ mức 6.000 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác