Sức khỏe doanh nghiệp
Tổng giám đốc Nhà Đà Nẵng vừa mua vào 500.000 cổ phiếu
Duy Bắc - 21/11/2022 09:28
Cổ phiếu giảm, lãnh đạo CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã NDN – sàn HNX) liên tục mua vào và muốn nâng sở hữu.

Cụ thể, ông Nguyễn Quang Minh Khoa, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc vừa mua vào 500.000 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 1,44% lên 2,14% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 8/11 đến 11/11.

Nếu tính theo giá đóng cửa ngày 11/11 là 6.000 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Khoa đã bỏ ra số tiền khoảng 3 tỷ đồng để sở hữu thêm 500.000 cổ phiếu.

Thực tế, từ ngày 15/11/2021 đến ngày 11/11/2022, cổ phiếu NDN đã giảm 74,3% từ 23.390 đồng/cổ phiếu về 6.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, ông Nguyễn Quang Minh Khánh, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc cũng vừa mua vào 550.000 cổ phiếu NDN để nâng sở hữu từ 0,63% lên 1,4% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 24/10 đến 26/10.

Được biết, ông Khánh đồng thời là em ruột ông Khoa.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2022, Nhà Đà Nẵng ghi nhận doanh thu đạt 1,11 tỷ đồng, giảm 99,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 28,77 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 81,39 tỷ đồng, tức giảm 110,16 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 99% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 82,37 tỷ đồng về 0,84 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 76%, tương ứng giảm 41,9 tỷ đồng về 13,24 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 37,7%, tương ứng tăng thêm 11,34 tỷ đồng lên 41,44 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 80,9%, tương ứng giảm 5,94 tỷ đồng về chỉ còn 1,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2,38 tỷ đồng, giảm 99,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 123,99 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 214,37 tỷ đồng, tức giảm tới 338,36 tỷ đồng.

Được biết, nguyên nhân lỗ đậm trong 9 tháng đầu năm một phần đến từ hụt doanh thu kinh doanh kinh doanh bất động sản và một phần do hoạt động đầu tư thua lỗ cổ phiếu trên sàn. Trong đó, 9 tháng đầu năm lỗ đầu tư chứng khoán 60,3 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 17,85 tỷ đồng, tức tăng lỗ 42,45 tỷ đồng; dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ghi nhận 120 tỷ đồng, tăng dự phòng thêm 78,3 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Với việc ghi lỗ trong 9 tháng đầu năm 2022, tính tới 30/9/2022, tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối chỉ còn 52,9 tỷ đồng so với đầu năm là 320,2 tỷ đồng.

Năm 2022, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 358,77 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 107,25 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm với việc ghi nhận lỗ, Công ty còn cách rất xa kế hoạch có lãi trong năm tài chính.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Nhà Đà Nẵng giảm 14% so với đầu năm, tương ứng giảm 229,1 tỷ đồng về chỉ còn 1.412,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 880,5 tỷ đồng, chiếm 62,3% tổng tài sản; tồn kho đạt 291,2 tỷ đồng, chiếm 20,6% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 27,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 36,3 tỷ đồng về 97,6 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 19,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 214,3 tỷ đồng về 880,5 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, Công ty đang đầu tư 399,3 tỷ đồng vào chứng khoán, đã trích lập dự phòng 123,3 tỷ đồng, tương ứng tạm lỗ 30,9% tổng danh mục đầu tư chứng khoán. Trong đó, danh mục trích lập lớn chủ yếu đầu tư 128 tỷ đồng cổ phiếu SHB, trích lập 52,6 tỷ đồng; đầu tư 185,6 tỷ đồng cổ phiếu VHM, trích lập dự phòng 45,1 tỷ đồng; đầu tư 43,7 tỷ đồng cổ phiếu TCB, trích lập dự phòng 16,1 tỷ đồng; đầu tư 21,36 tỷ đồng cổ phiếu ABB, trích lập 6,2 tỷ đồng; và các khoản đầu tư khác.

Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm 2022, Công ty cũng đã bán ra 24,6 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu EIB; bán ra 22,4 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu VNM; bán ra 6,8 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu DGC; bán ra 3,1 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu FLC; bán ra 3,1 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu KBC; bán ra 1,7 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu NBC; bán ra 5,6 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu NVL; bán ra 4,1 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu TTF …

Đối với kế hoạch phát triển dự án mới, theo kế hoạch Công ty sẽ phát triển dự án A2.2 Phan Đăng Lưu. Tuy nhiên, trong 9 tháng qua, giá trị xây dựng dở dang vẫn là 16 tỷ đồng. Như vậy, dự án mới vẫn không có dấu hiệu tiếp tục triển khai.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/11, cổ phiếu NDN tăng 100 đồng lên 6.000 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác