Đầu tư
Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 9,27 tỷ sau 4 tháng năm 2024
ĐT - 01/05/2024 13:24
Tính đến ngày 20/4/2024, Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam (gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký tăng thêm và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài) đạt 9,27 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Tin liên quan
Tin khác