Đầu tư và cuộc sống
TP.HCM đẩy mạnh giải quyết khó khăn của đề án xây dựng 4.500 phòng học
Nguyễn Ngân - 10/11/2023 08:02
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND Thành phố về thực hiện đề án xây dựng 4.500 phòng học.

Cụ thể, Sở GD&ĐT TP.HCM đã triển khai kế hoạch làm việc với thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện về thực hiện nội dung Đề án xây dựng 4.500 phòng học chào mừng Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Đề án này nhằm đáp ứng nhu cầu trường, lớp, phòng học thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025 được Bộ GD&ĐT ban hành.

Đồng thời phát triển, hoàn thiện mạng lưới quy hoạch trường lớp, giáo dục của Thành phố đạt chuẩn về điều kiện cơ sở vật chất theo quy định, đảm bảo tỷ lệ 100% học sinh được học 2 buổi/ngày và sĩ số học sinh/lớp đạt chuẩn quy định theo Điều lệ trường các cấp, bậc học.

Dự kiến, đến năm 2025 TP.HCM hoàn thành đầu tư xây dựng công trình 4.500 phòng học chào mừng Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đạt chỉ tiêu đến năm 2025 đạt 300 phòng học/1 vạn dân số trong độ tuổi đi học (từ 3 tuổi đến 18 tuổi).

Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện tại, đề án này vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc về công tác quy hoạch đô thị như pháp lý quy hoạch, chức năng quy hoạch, chỉ tiêu quy hoạch,…; về pháp lý đất đai như quỹ đất, chức năng sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng,…

Ngoài ra, việc sử dụng vốn đầu tư công và triển khai sao cho phù hợp với cơ chế, chính sách của Thành phố cũng đang là rào cản để hoàn thành mục tiêu này.

TP.HCM đẩy mạnh giải quyết khó khăn đề án xây dựng 4.500 phòng học.

Sở GD&ĐT đề xuất UBND TP.HCM ưu tiên sắp xếp, cân đối nguồn vốn để bố trí cho các dự án thuận lợi triển khai đẩy nhanh đầu tư.

Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác giải ngân và đẩy nhanh tiến độ các dự án; rà soát, xử lý và tham mưu UBND Thành phố phương án giải quyết các vần đề tồn tại, khó khăn của dự án thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất cấp trên xem xét nếu vượt thẩm quyền; rà soát, đề xuất các giải pháp nhằm tăng quỹ đất đầu tư xây dựng trường lớp (di chuyển, thu hồi các kho bãi, khu đất bị bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả ưu tiên để xây dựng trường học; điều chỉnh quy hoạch, bố trí quỹ đất tại các khu đô thị mới, khu tái định cư, khu vực đông dân cư để xây dựng trường học,...).

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT cũng đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách để hỗ trợ, đẩy mạnh thu hút đầu tư của xã hội vào phát triển mạng lưới trường lớp trên từng địa bàn hoặc chung cả Thành phố.

Tin liên quan
Tin khác