Thời sự
TP.HCM: Không được yêu cầu xuất trình hộ khẩu, tạm trú trong dịch vụ công giáo dục
Nguyễn Ngân - 09/06/2023 20:30
UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, giấy tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Cụ thể, văn bản mới đây của UBND TP.HCM chỉ đạo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Chủ tịch UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức nắm rõ không quy định, yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp hoặc xuất trình hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy cũng như các loại giấy tờ khác chứng minh thông tin về cư trú như giấy xác nhận thông tin về cư trú, thông báo số định danh cá nhân ngoài các thành phần hồ sơ theo quy định khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

TP.HCM Siết chặt thực hiện quy định về bỏ giấy tờ giấy trong dịch vụ công giáo dục

Đồng thời, UBND Thành phố cũng chỉ đạo các cơ quan thẩm quyền hướng dẫn, quán triệt công chức, viên chức các cấp quản lý giáo dục, các giáo viên, nhân viên, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục có liên quan thực hiện nghiêm túc quy định này.

Bên cạnh đó, cần xuyên chỉ đạo tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ số hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu Sở GD&ĐT chủ động phối hợp với văn phòng UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan tham mưu công bố thủ tục hành chính, hoàn thiện quy trình nội bộ, tái cấu trúc quy trình để tổ chức khai thác sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Tin liên quan
Tin khác