Chuyển đổi số - Kinh tế số
TP.HCM vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính
Lê Quân - 29/10/2022 17:54
Chiều 29/10, UBND TP.HCM đã chính thức vận hành hệ thống giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp với 452 dịch vụ công trực tuyến.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP.HCM ra đời trên cơ sở hợp nhất cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử. 

Giao diện của cổng thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP.HCM 

Hệ thống được kết nối, tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia; hệ thống định danh, xác thực quốc gia; hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành Trung ương.

Người dân và doanh nghiệp có nhu cầu làm các thủ tục trực tuyến thì có thể truy cập vào địa chỉ: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn.

Trước khi làm các thủ tục trực tuyến, người dùng sẽ đăng ký và được cấp một tài khoản duy nhất, sử dụng thống nhất cho việc đăng ký trực tuyến dịch vụ công đối với tất cả các dịch vụ hành chính công, thông qua hệ thống hồ sơ điện tử thay thế cho các hình thức hồ sơ giấy thông thường được thực hiện trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

Hệ thống thông tin dịch vụ công sẽ cung cấp 452 dịch vụ công trực tuyến dành cho cả người dân và doanh nghiệp như thủ tục đăng ký đăng ký xe máy, đổi căn cước công dân, chấm dứt hoạt dộng dự án đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục…

Việc vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính sẽ giúp người dân, doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính ở mọi lúc, mọi nơi, không phải đi lại nhiều lần, không phải xếp hàng và không mất thời gian chờ đợi.

Đặc biệt, khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, người dân và doanh nghiệp sẽ tránh được sự nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà của một bộ phận cán bộ, công chức; tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính.

TP.HCM phấn đấu đến cuối năm nay, 100% thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được UBND TP.HCM phê duyệt để cán bộ, công chức tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Tin liên quan
Tin khác