Doanh nghiệp
Từ ngày 1/8, TP.HCM sẽ điều chỉnh mức thu phí hạ tầng cảng biển
Trọng Tín - 08/07/2022 09:13
HĐND TP.HCM khóa X thông qua nghị quyết về sửa đổi, bổ sung nghị quyết về thu phí hạ tầng cảng biển theo hướng giảm mức phí đường thủy nội địa, doanh nghiệp làm tờ khai ngoài Thành phố.

Nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8/2022.

Theo nghị quyết, Thành phố miễn thu phí với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh.

Miễn thu phí đối với hàng tạm nhập tái xuất, hàng tạm xuất tái nhập, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu, hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu được vận chuyển ra vào cảng bằng đường thủy nội địa theo hiệp định giữa Việt Nam và Campuchia về vận tải đường thủy.

Giảm 50% mức phí với hàng tạm nhập tái xuất, hàng tạm xuất tái nhập, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu, hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu được vận chuyển vào cảng và rời cảng bằng đường thủy nội địa.

Ngoài ra, mức phí hàng hóa xuất nhập khẩu mở tờ khai tại Thành phố hay ngoài Thành phố điều chỉnh cùng một mức thu, tạo sự đồng thuận của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa của các tỉnh thành khác xuất nhập khẩu hàng hóa qua cảng biển.

Mức thu phí hạ tầng cảng biển tại TP.HCM được áp dụng từ ngày 1/8/2022

Trước đó, theo tờ trình của UBND Thành phố, phí hạ tầng cảng biển đã được thu từ ngày 1/4/2022. Trong quá trình thực hiện, các bộ ngành, hiệp hội và doanh nghiệp đã có một số ý kiến liên quan đến đối tượng thu phí, mức phí áp dụng khác nhau giữa mở tờ khai trong và ngoài Thành phố cần phải điều chỉnh.

Mục đích sửa đổi nghị quyết nhằm hỗ trợ hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa cho các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của hiệp định giữa Việt Nam và Campuchia về vận tải đường thủy. Đồng thời, khuyến khích vận tải đường thủy nội địa phát triển và đồng hành cùng Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.

Theo số liệu thống kê cho thấy, tổng số thu phí hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển tại Thành phố từ ngày 1/4 đến 31/5 hơn 459,6 tỷ đồng. Số thu bình quân mỗi ngày hơn 7,53 tỷ đồng; trong đó, số thu phí từ hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảng, hàng chuyển khẩu chiếm khoảng 22,24%; số thu từ hàng hóa xuất nhập khẩu chiếm 77,76%.

Tin liên quan
Tin khác