Doanh nghiệp
Ủy ban Dân tộc và FPT ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2021-2026
Nhã Nam - 14/10/2021 17:10
Thỏa thuận nhằm thiết lập nền tảng công nghệ số vững chắc, tạo cơ sở để hiện thực hoá các mục tiêu trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ủy ban Dân tộc vừa ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn FPT về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2026.

Thỏa thuận được ký kết nhằm mục tiêu thiết lập nền tảng công nghệ số vững chắc, là cơ sở để Ủy ban Dân tộc hiện thực hoá các mục tiêu trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Uỷ ban Dân tộc ký thỏa thuận hợp tác với FPT về chuyển đổi số và ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2026

Theo đó, dựa trên nguyên tắc “Trách nhiệm - Sáng tạo - Cùng phát triển”, Ủy ban Dân tộc và Tập đoàn FPT sẽ hợp tác toàn diện và đa dạng gồm 5 nhóm nội dung trọng tâm, bao gồm: tư vấn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Ủy ban Dân tộc và Chương trình Mục tiêu Quốc gia; thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ trong giáo dục - đào tạo với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và cho cán bộ công chức.

Bên cạnh đó, là hợp tác thúc đẩy tham gia thị trường thương mại, sàn thương mại điện tử để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cho đồng bào các dân tộc; phối hợp hoạt động truyền thông, tuyên truyền và đồng hành trong các hoạt động CSR, an sinh xã hội. 

Các chuyên gia FPT đề xuất 8 nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới dựa trên các kinh nghiệm và năng lực của Tập đoàn để hai bên sớm đưa các nội dung hợp tác đi vào thực tế, trong đó nhấn mạnh về nâng cao nhận thức chuyển đổi số, đào tạo nguồn lực, xây dựng hạ tầng số, phát triển kinh tế số - chính phủ số - xã hội số, kiến nghị lấy đội ngũ thanh niên làm nòng cốt.

Cuộc họp giữa hai bên cũng sử dụng giải pháp văn phòng không giấy. Đây cũng là một trong những đề xuất của FPT cho Ủy ban Dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, với chức năng, nhiệm vụ đặc thù là cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, trong thời gian qua, Ủy ban Dân tộc đã tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhiều chính sách quan trọng để từng bước hỗ trợ, phát triển kinh tế - xã hội cho các khu vực có các đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, làm việc.

“Với các mục tiêu trọng tâm đã đặt ra, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban xác định xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong thời gian tới. Để đạt được nhiệm vụ này, rất cần có sự tư vấn, hỗ trợ của cơ quan chuyên trách của Chính phủ, cũng như sự đồng hành của các tập đoàn, công ty hàng đầu về CNTT của Việt Nam như Tập đoàn FPT”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Hầu A Lềnh nói.

Cũng theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Hầu A Lềnh, các nội dung hợp tác giữa hai bên đã thể hiện cơ bản các nhiệm vụ chuyên môn của Ủy ban Dân tộc và Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Đảng, Chính phủ giao cho Ủy ban Dân tộc.  

“Sự đồng hành của Tập đoàn FPT sẽ giúp Ủy ban hiện thực hoá các mục tiêu quan trọng, góp phần giải quyết các bài toán kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Hầu A Lềnh nói và cho biết, hiện nay, việc tiếp cận, phát triển của các vùng đồng bào ở rất nhiều khoảng cách và mức độ khác nhau, rất nhiều nơi còn khó khăn, thiếu thốn. Do vậy, điều quan trọng là làm sao đưa ứng dụng công nghệ thông tin giúp các chính sách tiếp cận tới từng đồng bào ở từng khu vực một cách nhanh chóng, hiệu quả, để đồng bào miền núi tiến kịp miền xuôi về mọi mặt.

Trong khi đó, theo khẳng định của ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, càng đối với nhóm đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chuyển đổi số càng là con đường tốt nhất để có thể xoá nhoà khoảng cách.

“FPT tin tưởng chuyển đổi số là lựa chọn đúng đắn để Ủy ban Dân tộc hiện thực hoá các mục tiêu trọng tâm. Việc đồng hành cùng Ủy ban Dân tộc trong chặng đường chiến lược sắp tới là trách nhiệm và sứ mệnh của Tập đoàn FPT, bởi đây không chỉ là việc hợp tác đơn thuần, mà còn là sự đồng lòng, đồng sức cùng đem lại giá trị tốt đẹp cho hàng triệu đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi”, ông Trương Gia Bình nói.

Cũng theo ông Trương Gia Bình, FPT sẽ không dừng ở tư vấn toàn diện chiến lược tổng thể, mà còn đồng hành cung cấp các nền tảng công nghệ số giúp người dân thực hiện cuộc cách mạng trong giáo dục đào tạo, y tế, phát triển kinh tế, phần đảm bảo an sinh xã hội.

Tin liên quan
Tin khác