Thời sự
Việt Nam - Australia tiến tới phê duyệt và ký kết Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế
Kỳ Thành - 09/10/2021 07:39
Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam - Australia đóng vai trò quan trọng trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025.
TIN LIÊN QUAN