Đầu tư và cuộc sống
Việt Nam phấn đấu nằm trong Top 3 ASEAN về tốc độ tăng năng suất lao động
ĐT - 11/11/2023 20:43
Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030 đề ra mục tiêu tổng quát: năng suất lao động trở thành một động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh, bền vững, tận dụng hiệu quả các cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư...

.

Tin liên quan
Tin khác