Ngân hàng
VietBank: Lợi nhuận quý III/2021 giảm 21%
T.V - 20/10/2021 16:14
VietBank (mã: VBB) vừa công bố báo tài chính hợp nhất quý III/2021, với lãi trước thuế quý III giảm 21% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 68 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt 395 tỷ đồng.

Trong quý III/2021, thu nhập lãi thuần của VietBank đạt 309 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ. Đồng thời, hoạt động dịch vụ cũng thu về khoản lãi tăng 35%, ghi nhận hơn 24 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nguồn thu từ kinh doanh ngoại hối kỳ này của VietBank giảm 18%, lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư cũng chiều hướng xuống.

Đồng thời, trong quý III/2021, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của VietBank tăng gấp đôi cùng kỳ, hơn 51 tỷ đồng nên kết quả Ngân hàng báo lãi trước và sau thuế giảm lần lượt 21% và 18%, chỉ còn hơn 68 tỷ đồng và 54 tỷ đồng trong quý này.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Vietbank báo lãi trước và sau thuế tăng 6% so với cùng kỳ, đạt gần 395 tỷ đồng và 314 tỷ đồng.

Như vậy, nếu so với kế hoạch kinh doanh "tối thiểu" mà Ngân hàng đề ra tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2021 thì VietBank đã hoàn thành kế hoạch 390 tỷ đồng lãi trước thuế của năm 2021.

Tuy nhiên, nếu so với mục tiêu lợi nhuận "phấn đấu" ở mức 1.100 tỷ đồng lãi trước thuế cho năm 2021 thì VietBank chỉ mới thực hiện được 36%.

Đđến cuối quý III/2021, tổng tài sản của VietBank tăng nhẹ 3% so với đầu năm, lên mức 94.316 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng tăng 5%; tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước tăng 89% và tiền gửi tại tổ chức tín dụng khác giảm 27%. Còn tiền gửi khách hàng tăng 4% so với đầu năm nay; tiền vay các tổ chức tín dụng khác giảm 47% còn 1.403 tỷ đồng…

Tổng nợ xấu của VietBank tại thời điểm cuối quý III/2021 tăng đến 58% so với đầu năm, lên mức gần 1.244 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn gấp 3,75 lần và nợ nghi ngờ gấp 2,7 lần đều tăng mạnh so với đầu năm. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 1,75% đầu năm nay lên 2,65%.

Tin liên quan
Tin khác