Sức khỏe doanh nghiệp
Vinasun tiếp tục có lãi thêm 56,84 tỷ đồng trong quý II/2022
Duy Bắc - 25/07/2022 16:48
CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Corp, mã VNS – sàn HoSE) ghi nhận doanh thu tăng 64,4% lên 246,83 tỷ đồng và tiếp tục có lãi trong quý II/2022.

Trong quý II/2022, Vinasun Corp ghi nhận doanh thu đạt 246,83 tỷ đồng, tăng 64,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 56,84 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 66,62 tỷ đồng.

Trong kỳ, Công ty không còn kinh doanh dưới giá vốn, điều này giúp lợi nhuận gộp ghi nhận 87,4 tỷ đồng, tăng 114,91 tỷ đồng so với cùng kỳ (cùng kỳ lợi nhuận gộp âm 27,51 tỷ đồng); doanh thu tài chính tăng 124,9%, tương ứng tăng thêm 2,96 tỷ đồng lên 5,33 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 77,8%, tương ứng giảm 3,9 tỷ đồng về 1,11 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 61%, tương ứng giảm 59,38 tỷ đồng về 37,89 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 45,3%, tương ứng giảm 3,77 tỷ đồng về 4,55 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ Công ty đã chuyển từ lỗ sang lãi, chủ yếu do lợi nhuận gộp tăng và tiết giảm chi phí như bán hàng, quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính…

Vinasun Corp cho biết nguyên nhân có lãi trở lại do các chính sách mà Công ty đã và đang thực thi trong thời gian qua đã phát huy tác dụng, lái xe đã quay lại Công ty để tiếp tục kinh doanh, 100% xe đã được đưa vào hoạt động (không còn xe nằm bãi), các chi phí đã được tiết giảm hợp lý. Bên cạnh đó, do dịch Covid-19 đã được khống chế, các hoạt động kinh doanh và giao thương của nền kinh tế phục hồi trở lại đã tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra vào tháng 4/2022, Vinasun cho biết, Công ty đã thu hút hơn 500 lái xe nghỉ việc quay trở lại kinh doanh, đã hoàn thiện hơn dịch vụ thanh toán online trả trước và linh động trong việc áp dụng tỷ lệ ăn chia nhằm giữ chân lái xe và thu hút các lái xe đã nghỉ việc.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm 2022, Vinasun Corp ghi nhận doanh thu đạt 411,29 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 69,33 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 96,9 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Vinasun Corp đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 638,51 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 27,32 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Vinasun Corp đã vượt 153,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Được biết, Vinasun Corp đã trải qua 2 năm lỗ liên tiếp. Trong đó, năm 2020 ghi nhận lỗ 210,58 tỷ đồng và năm 2021, Công ty ghi nhận lỗ 277,17 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Vinasun Corp giảm 4,3% so với đầu năm về 1.504,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 750,3 tỷ đồng, chiếm 49,9% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 490,9 tỷ đồng, chiếm 32,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 170,9 tỷ đồng, chiếm 11,4% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 27,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 65,3 tỷ đồng về 170,9 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 32,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 119,9 tỷ đồng lên 490,9 tỷ đồng; tài sản cố định giảm 11,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 101 tỷ đồng về 750,3 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/7, cổ phiếu VNS tăng trần 850 đồng lên 13.350 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác