Sức khỏe doanh nghiệp
VRG muốn thay thế 5 lãnh đạo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Duy Bắc - 17/06/2024 07:14
CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (mã VRG - sàn UPCoM) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội tổ chức ngày 28/6.

Lên hoạch lợi nhuận đi lùi, tập trung phát triển dự án tại tỉnh Long An

Trong năm 2024, Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam đặt kế hoạch tổng doanh thu 300,42 tỷ đồng, giảm 45,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 107,86 tỷ đồng, giảm 55% so với thực hiện trong năm 2023. Trong đó, dự kiến diện tích thu hút nhà đầu tư đến thuê hạ tầng Khu công nghiệp Cộng Hoà năm 2024 với diện tích 10,81 ha.

Về định hướng kinh doanh, trong năm 2024, Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng và hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật của Khu công nghiệp giai đoạn 1 để từ đó tạo tiền đề cho công tác thu hút đầu tư vào khu công nghiệp. Trong đó, phấn đấu đến năm 2025 sẽ lấp đầy khu công nghiệp Cộng Hoà giai đoạn 1.

Đối với kế hoạch mở rộng, thực hiện các trình tự, thủ tục để đầu tư mở rộng Khu công nghiệp Cộng Hoà giai đoạn 2 với quy mô 190 ha, kế hoạch đến năm 2025 sẽ có quỹ đất sạch để từng bước triển khai hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư.

Đối với dự án mới tại Khu công nghiệp huyện Đức Huệ, tỉnh Long An với quy mô 162 ha; cụm công nghiệp huyện Đức Hoà, tỉnh Long An (quy mô 75 ha) và Cụm công nghiệp Hoàng Tân tại Hải Dương (quy mô 48,3 ha), Công ty bố trí nguồn vốn, lập quy hoạch chi tiết, xây dựng phương án giải phóng mặt bằng và phấn đấu thực hiện để từ năm 2024 sẽ có quỹ đất sạch để từng bước triển khai hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư.

Doanh nghiệp cho biết thời gian qua, nắm bắt được chủ trương tỉnh Long An đang tìm kiếm nhà đầu tư có năng lực để giao làm chủ đầu tư KCN quốc tế Trường Hải tại huyện Đức Huệ, sau khi xem xét, Công ty nhận thấy có đủ khả năng để triển khai thực hiện dự án và có văn bản gửi tỉnh Long An xin đề xuất làm chủ đầu tư. Nếu được tỉnh Long An chấp thuận và danh mục được Đại hội đồng cổ đông thông qua chắc chắn sẽ là cơ sở để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư của cổ đông.

Điểm đáng lưu ý, Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam trình cổ đông điều chỉnh tăng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Cộng Hoà với tổng vốn đầu tư tăng thêm 169,3 tỷ đồng, từ 1.081,3 tỷ đồng lên 1.250,56 tỷ đồng.

Trong đó, lý giải nâng vốn đầu tư, Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam cho biết do trượt giá vật liệu đất đồi san lấp mặt bằng, vật liệu xây dựng hạ tầng kỹ thuật làm tăng chi phí xây dựng; bổ sung kinh phí xây dựng khu trung tâm điều hành, khu dịch vụ đầu mối Khu công nghiệp Cộng Hoà; phát sinh kinh phí thực hiện các hạng mức, công trình khi điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp bao gồm kinh phí đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải 10.000 m3/ngày đêm nâng công suất xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Cộng Hoà từ 2.000 m3/ngày đêm lên 12.000 m3/ngày đêm.

Thay 3 thành viên Hội đồng quản trị và 2 thành viên Ban kiểm soát

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, năm 2023, Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam trình cổ đông trả cổ tức với tỷ lệ 38%. Trong đó, đã tạm ứng tỷ lệ 20% và còn lại 18%.

Về nhân sự, Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Xuân Thành, ông Lê Văn Chành và ông Nguyễn Thế Nghĩa. Ngược lại, dự kiến bầu bổ sung thêm 3 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2024-2029 nhưng chưa công bố danh sách.

Về Ban kiểm soát, Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam cũng miễn nhiệm 2 người gồm bà Vũ Thị Thu Hà và ông Nguyễn Đức Huỳnh. Ngược lại, dự kiến bầu bổ sung 2 thành viên Ban kiểm soát nhưng chưa công bố danh sách.

Tin liên quan
Tin khác