Tài chính - Chứng khoán
VRG sắp nhận 361 tỷ đồng cổ tức từ Cao su Phước Hòa
Kim Ngân - 06/12/2022 09:44
Cao su Phước Hòa cần chi gần 542 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này.

Công ty CP Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, tỷ lệ 40%, tương ứng sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền 16/12.

Với gần 135,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cao su Phước Hòa cần chi gần 542 tỷ đồng để thanh toán cổ tức.

Trong cơ cấu cổ đông của PHR, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (VRG - HoSE: GVR) sở hữu hơn 90,2 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 66,62% vốn. Như vậy, VRG có thể nhận về gần 361 tỷ đồng cổ tức từ đợt này.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 1.132 tỷ đồng, giảm 12%; song nhờ khoản lãi hơn 69 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết và gần 290 tỷ đồng tiền bồi thường thực hiện dự án khu công nghiệp. Cao su Phước Hòa lãi sau thuế hơn 495 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ.

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp cao su có thông tin trả cổ tức. Cao su Tây Ninh (HoSE: TRC) thông báo trả cổ tức đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 10% bằng tiền. Ngày thanh toán dự kiến vào 31/3/2023. Với hơn 29 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp cao su cần chi trên 29 tỷ đồng để thực hiện.

Còn Cao su Đồng Phú (HoSE: DPR) hủy phương án tạm ứng cổ tức 20% bằng tiền năm 2022 đã được thông qua tại Nghị quyết ban hành ngày 30/11. Lý do Công ty chưa hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022.

Tin liên quan
Tin khác