Thời sự
7 Mục tiêu của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong năm 2016
Như Loan - 04/12/2015 22:14
Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá là quỹ quốc gia, trực thuộc Bộ Y tế và chịu sự quản lý Nhà nước về tài chính của Bộ Tài chính.

Hỗ trợ hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá

Thứ nhất, truyền thông về tác hại của thuốc lá và phòng chống tác hại của thuốc lá phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đến ngày 30/5/2015, Quỹ đã hỗ trợ 20 đơn vị bộ, ngành để thực hiện các hoạt động truyền thông trên truyền hình (tối thiểu phát sóng 3 buổi tọa đàm, 7 chuyên mục khoa giáo, 12 lần phóng sự và 62 lần các thông điệp về phòng chống tác hại của thuốc lá trên các kênh truyền hình VTV1, O2 TV…).

Tổng cộng đã có hơn hơn 300 bài báo mạng và 120 bài báo viết về tác hại của hút thuốc, hoạt động xây dựng môi trường không khói thuốc, phổ biến nội dung Luật, cùng với việc cập nhật trang website www.vinacosh.gov.vn. Phát 5 videoclip về tác hại thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc trên các bảng điện tử tại 40 tòa nhà, trung tâm thương mại tại Hà Nội, tổ chức treo 50 pano cỡ lớn vận động thực thi Luật trên các tuyến phố chính tại Hà Nội và TP.HCM, hỗ trợ sản xuất hàng trăm pano và lắp đặt hàng ngàn biển cấm hút thuốc lá tại trụ sở làm việc tại các bộ, ngành và tổ chức xã hội.

Thứ hai, xây dựng, triển khai các mô hình điểm về cộng đồng, cơ quan, tổ chức không có khói thuốc lá; phát triển và nhân rộng các mô hình có hiệu quả.

Với mục tiêu xây dựng, triển khai thực hiện quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc, trường học, bệnh viện và một số địa điểm công cộng, Quỹ đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố triển khai công tác xây dựng môi trường không khói thuốc tại nơi làm việc, trường học, cơ sở y tế và cộng đồng không khói thuốc. Đến nay, đã có 12 bộ, ngành, đoàn thể và 45 trên 63 tỉnh, thành phố xây dựng Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, nhiều cơ quan, đơn vị đã đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị, đưa tiêu chí không hút thuốc tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua khen thưởng của công chức, viên chức, người lao động.

Thứ ba, tổ chức các chiến dịch, sáng kiến về phòng chống tác hại của thuốc lá dựa vào cộng đồng, tư vấn việc tổ chức nơi dành riêng cho người hút thuốc lá tại các địa điểm công cộng

Thứ tư, tổ chức cai nghiện thuốc lá. Ngày 17/7/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá, bao gồm quy định điều kiện thành lập và tổ chức hoạt động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá.

Thứ năm, tổ chức mô hình điểm về cai nghiện thuốc lá dựa vào cộng đồng và phát triển mô hình hiệu quả.

Năm 2015, Quỹ đã xây dựng Tài liệu hướng dẫn tư vấn cai nghiện cho cán bộ y tế trình Bộ Y tế phê duyệt để phổ biến rộng rãi tới cán bộ y tế nhằm tăng cường công tác tư vấn cai nghiện cho cộng đồng.

Thông qua mô hình thí điểm của Bệnh viện Bạch Mai và 5 bệnh viện đại điện cho miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Quỹ đang triển khai các lớp tập huấn để nâng cao năng lực cho 600 cán bộ y tế tại 63 tỉnh, thành phố về tác hại của thuốc lá và phương pháp tư vấn cai nghiện thuốc lá trước khi nhân rộng trên toàn quốc trong năm 2016.

Thứ sáu, xây dựng, hỗ trợ hoạt động, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho mạng lưới cộng tác viên làm công tác phòng chống tác hại của thuốc lá.

Năm 2015, Quỹ tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, điều phối, giám sát chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá cho cơ quan điều hành Quỹ, với ít nhất 184 cán bộ đầu mối của mạng lưới các bộ, ngành, tổ chức xã hội và các tỉnh, thành phố.

Quỹ cũng đang kêu gọi các tổ chức quốc tế có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá hỗ trợ các hoạt động nâng cao năng lực cho các cán bộ Việt Nam.

Thứ bảy, nghiên cứu đưa ra những bằng chứng phục vụ công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Năm 2015, Quỹ tiếp tục phối hợp với Tổng cục Thống kê và một số đối tác quốc tế điều tra lần thứ hai “Tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam”. Dự kiến, kết quả nghiên cứu sẽ hoàn thành vào cuối năm 2015 và báo cáo Chính phủ, Quốc hội trong năm 2016.

Ngoài ra, Quỹ còn hỗ trợ các nghiên cứu tại các địa phương để đánh giá tình hình thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, tập trung vào việc thực hiện quy định cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng, nơi làm việc.

Thứ tám, xây dựng nội dung và tổ chức đưa giáo dục về tác hại và phòng chống tác hại của thuốc lá vào chương trình giáo dục phù hợp với cấp học.

Mục tiêu hoạt động trong năm 2016

Quỹ tiếp tục thực hiện các mục tiêu sau:

Một là, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.

Hai là, tổ chức các chiến dịch, sáng kiến về phòng chống tác hại thuốc lá.

Ba là, nhân rộng các mô hình môi trường không khói thuốc tại các cơ quan, đơn vị và các tỉnh, thành phố.

Bốn là, tăng cường công tác cai nghiện và tư vấn cai nghiện thuốc lá tại các cơ sở y tế.

Năm là, thực hiện nghiên cứu, đánh giá về xu hướng sử dụng thuốc lá, tác động của việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các chương trình can thiệp tại cộng đồng.

Sáu là, thực hiện nghiên cứu, đánh giá về xu hướng sử dụng thuốc lá, tác động của việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các chương trình can thiệp tại cộng đồng.

Bảy là, tăng cường năng lực cho các cán bộ làm công tác thanh kiểm tra, giám sát tình hình thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.

Tin liên quan
Tin khác