Sức khỏe doanh nghiệp
Ba nhà đầu tư đã chính thức góp 1.300 tỷ đồng vào Hoàng Anh Gia Lai
Duy Bắc - 21/04/2024 07:31
Sau nhiều lần điều chỉnh kế hoạch gọi vốn, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG - sàn HoSE) cũng đã thực hiện phát hành thành công 130 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 10.574,7 tỷ đồng.

Ngày 19/4, Hoàng Anh Gia Lai cho biết đã hoàn thành đợt phát hành 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ khi nhà đầu tư đã nộp tiền mua. Trong đó, CTCP Tập đoàn Thaigroup đã mua 52 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 4,92% vốn điều lệ; CTCP Chứng khoán LPBank mua 50 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 4,73% vốn điều lệ; và nhà đầu tư Lê Minh Tâm mua vào 28 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 2,65% vốn điều lệ.

Như vậy, sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Hoàng Anh Gia Lai đã tăng từ 9.274,7 tỷ đồng, lên 10.574,7 tỷ đồng và đồng thời cả ba nhà đầu tư trên đã thực hiện nâng sở hữu nhưng vẫn dưới 5%, điều này đồng nghĩa không phải công bố thông tin do không phải cổ đông lớn nếu sau này bán ra cổ phiếu.

Được biết, trước đó về mục đích sử dụng vốn trong đợt chào bán riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu, Hoàng Anh Gia Lai cho biết đầu tiên ưu tiên mua lại trước hạn toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, mã HAG2012.300, giá trị dự kiến 346,7 tỷ đồng; thứ hai, ưu tiên cơ cấu lại nợ cho Công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán nợ tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong với số tiền là 253,26 tỷ đồng; và cuối cùng, nếu vẫn còn sẽ sử dụng 700 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho Công ty con Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Kiểm toán tiếp tục nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Hoàng Anh Gia Lai

Trước đó, Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo kiểm toán năm 2023, Báo cáo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kết thúc năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu đạt 6.442,4 tỷ đồng, tăng 26,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận lãi 1.663,97 tỷ đồng, tăng 47,4% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 23%, về còn 20,1%.

Điểm đáng lưu ý, việc ghi nhận lãi trong năm 2023 chủ yếu do chi phí tài chính giảm tới 1.864,53 tỷ đồng, về âm 215,43 tỷ đồng. Trong đó, Công ty thuyết minh do chi phí lãi vay được miễn giảm tới 1.424,7 tỷ đồng (cùng kỳ không ghi nhận), đây là khoản miễn lãi và gốc vay của Công ty con là CTCP Chăn nuôi Gia Lai tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

Mặc dù có lãi trong năm 2023 nhưng tại thời điểm 31/12/2023, Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn lỗ luỹ kế 1.669,17 tỷ đồng, bằng gần 18% vốn điều lệ.

Ngoài ra, dù có lãi tăng trong năm 2023 nhưng đơn vị kiểm toán, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam vẫn có vấn đề cần nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính của Hoàng Anh Gia Lai.

Kiểm toán viên nhấn mạnh tính tới 31/12/2023, Hoàng Anh Gia Lai có khoản lỗ lũy kế hơn 1.669,2 tỷ đồng và cũng tại thời điểm cuối năm 2023, nợ ngắn hạn của Hoàng Anh Gia Lai đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 941,9 tỷ đồng.

“Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Hoàng Anh Gia Lai”, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam nhấn mạnh trong Báo cáo kiểm toán năm 2023 của Hoàng Anh Gia Lai.

Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng có thể hoàn trả các khoản nợ đến hạn và tiếp tục hoạt động

Phản hồi về nghi ngờ của kiểm toán, Hoàng Anh Gia Lai cho biết tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, Công ty đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông, tiền đi vay các ngân hàng thương mại và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.

Trong năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai đã tất toán được một số khoản vay lâu năm, đồng thời được miễn giảm lãi phải trả với giá trị lớn. Hiện tại, Hoàng Anh Gia Lai đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay và trái phiếu có liên quan, đàm phán tái cơ cấu một số khoản nợ quá hạn.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh từ heo và chuối tiếp tục tạo ra nguồn tiền lớn trong năm 2023. Nguồn tiền từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cũng giúp Hoàng Anh Gia Lai giảm bớt áp lực tài chính khi được dùng để thanh toán một số khoản vay, trái phiếu; đồng thời bổ sung nguồn vốn lưu động để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, vào ngày 4/3/2024, Hoàng Anh Gia Lai ký kết hợp đồng nhận tài trợ từ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) với tổng hạn mức tài trợ là 5.000 tỷ đồng, nhằm đầu tư cho mảng nông nghiệp xanh. Tiền giải ngân sẽ được sử dụng để đẩy mạnh đầu tư trồng mới, chăm sóc và phát triển 3 sản phẩm chủ lực của  Hoàng Anh Gia Lai bao gồm chuối, sầu riêng và chăn nuôi heo.

Với những lý do trên, Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng có thể hoàn trả các khoản nợ đến hạn và tiếp tục hoạt động trong các kỳ kế toán tiếp theo.

Tin liên quan
Tin khác