Sức khỏe doanh nghiệp
BaF Việt Nam phát hành hơn 7,1 triệu cổ phiếu ESOP với giá chiết khấu 65,9%
Duy Bắc - 17/05/2024 10:58
Cổ phiếu đang giao dịch 29.350 đồng/cổ phiếu, CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã BAF - sàn HoSE) quyết định phát hành cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt.

BaF Việt Nam thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng phát hành thêm 7.176.000 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và triển khai trong quý II/2024.

Trong đó, cổ phiếu ESOP được phát hành cho thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, nhân sự chủ chốt và cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành.

Được biết, tính tới ngày 16/5, cổ phiếu BAF đang giao dịch vùng 29.350 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá phát hành cổ phiếu ESOP cho Ban lãnh đạo chủ chốt dự kiến thấp hơn 65,9% so với giá thị trường đang giao dịch.

Lãi tăng mạnh trong khi tiếp tục mô hình thâm hụt vốn

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 1.292 tỷ đồng, tăng 58,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 118,65 tỷ đồng, tăng 29,3 lần so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 7,8%, lên 13,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 170,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 108,3 tỷ đồng, lên 171,8 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng đột biến 12,8 lần so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 6,4 tỷ đồng, lên 6,9 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 110,3%, tương ứng tăng thêm 24,6 tỷ đồng, lên 46,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 5,6%, tương ứng tăng thêm 2,5 tỷ đồng, lên 47,2 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 681,2%, tương ứng tăng thêm 47 tỷ đồng, lên 53,9 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý đầu năm 2024, bên cạnh lợi nhuận gộp cải thiện, BaF Việt Nam còn ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến và lợi nhuận khác tăng mạnh so với cùng kỳ.

BaF Việt Nam thuyết minh lợi nhuận khác tăng đột biến trong quý đầu năm 2024 chủ yếu do công ty ghi nhận lãi từ thanh lý tài sản là 55,2 tỷ đồng so với cùng kỳ là 9,2 tỷ đồng.

Trong năm 2024, BaF Việt Nam tiếp tục lên kế hoạch tham vọng với doanh thu tăng 6,6%, lên 5.543,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 893,2%, lên 305,9 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024, BaF Việt Nam đã hoàn thành 38,8% so với kế hoạch lãi 305,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, xét về dòng tiền mặc dù lãi tăng mạnh trở lại nhưng Công ty vẫn duy trì mô hình thâm hụt vốn. Trong đó, dòng tiền kinh doanh ghi nhận âm 36,97 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 136,4 tỷ đồng, dòng tiền đầu tư âm 176,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 163,2 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Được biết, theo dữ liệu trên iBoard của Chứng khoán SSI, BaF Việt Nam đã trải qua hai năm thâm hụt vốn liên tiếp khi năm 2022 ghi nhận âm 269,4 tỷ đồng và năm 2023 ghi nhận âm 419,7 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2024, tổng nợ vay ngắn hạn, dài hạn và trái phiếu chuyển đổi của BaF Việt Nam đã tăng 7,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 168,5 tỷ đồng, lên 2.480,8 tỷ đồng và bằng 122,4% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 853 tỷ đồng; nợ vay dài hạn và trái phiếu chuyển đổi là 1.627,8 tỷ đồng.

BaF Việt Nam thay đổi Kế toán trưởng lần thứ ba kể từ khi niêm yết năm 2021

Một diễn biến đáng lưu ý, trước đó, ngày 10/4, BaF Việt Nam bất ngờ miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Huỳnh Thanh Mai (sinh năm 1991), đồng thời bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quỳnh Như vào vị trí thay thế.

Điểm đáng lưu ý, bà Nguyễn Huỳnh Thanh Mai chỉ mới được bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng từ ngày 29/5/2023 để thay cho ông Ngô Cao Cường. Như vậy, bà Mai chỉ giữ vị trí Kế toán trưởng hơn 10 tháng.

Thực tế, mặc dù BaF Việt Nam mới niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM từ ngày 3/12/2021 nhưng đơn vị này liên tục thay đổi Kế toán trưởng. Trong đó, từ tháng 2/2020 đến ngày 3/3/2022, bà Nguyễn Thị Ngọc Thuý giữ chức vụ Kế toán trưởng; từ ngày 3/3/2022 đến ngày 10/4/2024, Công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Cường vào vị trí Kế toán trưởng.

Như vậy, kể từ khi niêm yết tới nay, BaF Việt Nam đã phải đổi Kế toán trưởng lần thứ ba.

Thêm nữa, trước đó, ngày 30/5/2023, BaF Việt Nam quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Phan Ngọc Ấn; ngày 22/6/2023, BaF Việt Nam quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Hường; ngày 25/7/2023, ông Bùi Quang Huy nộp đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT với lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò Hội đồng quản trị; ngày 15/9/2023, BaF Việt Nam cho biết đã miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc thường trực của ông Nguyễn Tiến Thành từ ngày 15/9/2023; ngày 27/9/2023, BaF Việt Nam nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Trưởng ban kiểm soát của ông Nguyễn Thanh Hải và vị trí thành viên Ban kiểm soát của bà Dương Thị Hồng Tân; và 31/1/2024, BaF Việt Nam miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của ông Nguyễn Văn Non và bầu bổ sung ông Trương Anh Tuấn.

Tin liên quan
Tin khác