Chuyển động thị trường
Bất động sản vẫn trầm lắng, TP.HCM muốn giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất
Trọng Tín - 06/12/2023 08:35
UBND TP.HCM muốn giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất trong năm 2024 do nhận thấy tình hình kinh tế xã hội năm tới dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, giá đất và tình hình giao dịch bất động sản khá trầm lắng.

UBND TP.HCM vừa có tờ trình xin ý kiến HĐND Thành phố về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố cho ý kiến giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn Thành phố như hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 được UBND Thành phố ban hành tại Quyết định 05/2023/QĐ-UBND ngày 17/1/2023.

Đề xuất này nhằm ổn định và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và người dân ổn định sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

TP.HCM muốn giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất để hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người dân ổn định sản xuất kinh doanh. Ảnh: Trọng Tín

Theo UBND Thành phố, hiện kinh tế xã hội năm 2023 và dự báo năm 2024 trên địa bàn Thành phố sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, giá đất và tình hình giao dịch bất động sản khá trầm lắng.

Đồng thời, hiện Quốc hội đang xem xét Luật Đất đai (sửa đổi) theo hướng bỏ Khung giá đất và xây dựng Bảng giá đất phù hợp với giá giao dịch trên thị trường.

UBND Thành phố cho rằng qua báo cáo của các Sở, ngành, quận, huyện và TP. Thủ Đức trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định số 05 không gặp khó khăn, vướng mắc và phản ánh của các đối tượng bị tác động của Quyết định.

Do đó, trường hợp giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn Thành phố như hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 sẽ không ảnh hướng đến các đối tượng áp dụng.

Theo Quyết định 05/2023/QĐ-UBND ngày 17/1/2023 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn TP.HCM, Thành phố phân ba nhóm đối tượng để áp dụng hệ số.

Nhóm 1: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải đất ở sang đất ở đối với diện tích đất ở vượt hạn mức thì áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất là 2,5 lần giá đất do UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định và công bố.

Nhóm 2: Trường hợp xác định đơn giá thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định đầu tiên; xác định đơn giá thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo; xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê thì áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng tùy theo mục đích sử dụng đất và khu vực (xem bảng).Nhóm 3: Trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá… thì cũng áp dụng tương tự như nhóm 2 với mục đích sử dụng đất thuê ở hàng đầu tiên.

Tin liên quan
Tin khác