Y tế - Sức khỏe
Bệnh Covid-19 nghề nghiệp là gì?
ĐT - 01/04/2023 20:33
Thông tư 02/2023/TT-BYT đã bổ sung bệnh Covid-19 nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Vậy bệnh Covid-19 nghề nghiệp là gì? Và những nhóm người nào sẽ được chẩn đoán, giám định bệnh Covid-19 nghề nghiệp?.

.

Tin liên quan
Tin khác