Đầu tư
Bình Định: Giải phóng mặt bằng dự án trong khu kinh tế phải dứt điểm trong tháng 6
Nguyễn Toàn - 27/02/2024 15:16
Theo UBND tỉnh Bình Định, trong thời gian qua, một số dự án trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội triển khai chậm, chưa đảm bảo tiến độ đề ra.
Một dự án bất động sản nằm sát biển tại Khu kinh tế Nhơn Hội.

Do vậy để sớm đưa các dự án đi vào hoạt động theo đúng quy định, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa giao Ban Quản lý Khu kinh tế (gọi tắt là Ban Quản lý) rà soát các dự án đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn thành dứt điểm trong tháng 6/2024.

Ngoài ra, Ban Quản lý Khu kinh tế được giao thực hiện hoàn thành nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội trong quý IV/2024.

Ban Quản lý Khu kinh tế làm việc với chủ đầu tư các dự án trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của từng đơn vị; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công thực hiện dự án và thực hiện nghiêm các quy định về đầu tư, quy hoạch, đất đai, môi trường…

Đối với các khu công nghiệp, Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu Ban Quản lý việc với chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp rà roát, báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý, đầu tư, phát triển khu công nghiệp đã được UBND tỉnh giao và báo cáo trong tháng 2/2024.

Cùng với đó, Chủ tịch tỉnh Bình Định cũng giao Ban Quản lý xây dựng kế hoạch thực hiện công tác đấu giá đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để lựa chọn nhà đầu tư thực sự có năng lực triển khai các dự án trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội.

Theo Ban Quản lý, trong năm 2024, đơn vị đặt ra chỉ tiêu thu hút đầu tư là 30 dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu đầu tư với 9 dự án.

Trong năm 2023, Ban Quản lý Khu kinh tế đã tổ chức lựa chọn 3 dự án trong lĩnh vực bất động sản và thương mại dịch vụ. Kết quả chỉ có 1 dự án lựa chọn được nhà đầu tư là Dự án Khu dân cư 05 thuộc Điểm số 3, quỹ đất dọc đường trục Khu kinh tế nối dài; 2 dự án còn lại gồm Khu đô thị Tây Nam xã Nhơn Lý và Khu vui chơi giải trí Night Paradise Nhơn Hội không có nhà đầu tư tham gia.

Về tiến độ triển khai các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp thời gian qua, Ban Quản lý cho rằng tình hình khó khăn chung của thị trường du lịch - dịch vụ và bất động sản đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ triển khai của các dự án trong lĩnh vực này.

Theo đó, nhiều dự án phải tạm dừng thi công do chủ đầu tư gặp khó khăn trong công tác huy động vốn như Khu du lịch Hải Giang Merry Land, Phuong Mai Bay Resort, Laimian…

Tin liên quan
Tin khác