Thời sự
Bình Định: Liên thông 5 thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư phương thức PPP
Hà Minh - 25/05/2021 15:58
UBND tỉnh Bình Định phê duyệt quy trình giải quyết 5 thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Cụ thể, lĩnh vực đầu tư PPP có 4 thủ tục, gồm: Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất (cấp tỉnh) với thời gian thực hiện thẩm định là 30 ngày, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư 15 ngày; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất (cấp tỉnh) thẩm định trong thời gian 60 ngày, phê duyệt trong 15 ngày; thẩm định nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất (cấp tỉnh) với thời gian thẩm định 20 ngày và ra quyết định trong 15 ngày; thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất, với thời gian thẩm định 60 ngày, phê duyệt 15 ngày.

Lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có 1 thủ tục là danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư). Trong 30 ngày khi nhận được đề xuất, Sở KH&ĐT phối hợp các cơ quan liên quan tổng hợp danh mục dự án đầu tư; đánh giá việc đáp ứng đầy đủ điều kiện xác định dự án đầu tư theo Nghị định 31/2021/ NĐ-CP; xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư, báo cáo UBND tỉnh; thời gian phê duyệt danh mục dự án trong 10 ngày.

Tin liên quan
Tin khác