Đầu tư
Bitexco Energy hoàn tất sở hữu Talisman (Vietnam 15-2/01) tại Canada
Như Loan - 16/12/2021 20:36
Bitexco Energy Ltd đã hoàn tất thủ tục sở hữu Talisman (Vietnam 15-2/01) theo thỏa thuận mua bán với Công ty Repsol Exploración, S.A. (Công ty con thuộc Tập đoàn Repsol) hồi tháng 8/2021.

Bitexco Energy Ltd (công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Bitexco) cho biết đã nhận được các chấp thuận cần thiết của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam để hoàn tất thủ tục sở hữu Talisman (Vietnam 15-2/01) theo thỏa thuận mua bán với Công ty Repsol Exploración, S.A. (Công ty con thuộc tập đoàn Repsol) hồi tháng 8/2021.

Bitexco Energy hoàn tất sở hữu Talisman (Vietnam15-2/01) 

Như vậy, Bitexco Energy Ltd chính thức sở hữu toàn bộ cổ phần của Repsol Exploración, S.A. tại Công ty Talisman Việt Nam (15-2/01) được thành lập tại Canada, qua đó nắm giữ 60% phần tham gia trong Hợp đồng dầu khí Lô 15-2/01, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam và giữ 60% quyền điều hành trong Công ty Điều hành chung Thăng Long - TLJOC. 

Tin liên quan
Tin khác