Thời sự
Bộ Công thương hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII để trình lại trước 2/3/2024
Thanh Hương - 01/03/2024 22:48
Theo kết luận của Thường trực Chính phủ, đến nay chưa ban hành được Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII là quá chậm, ảnh hưởng tới việc triển khai thực hiện các mục tiêu của Quy hoạch.

Văn phòng Chính phủ ngày 29/2/2024 đã có thông báo Kết luận của Thường trực Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII tại cuộc họp ngày 20/2/2024.

Theo đó, dù Quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 song đến nay vẫn chưa ban hành Kế hoạch thực hiện là quá chậm, ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các mục tiêu của Quy hoạch.

Công trường Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 đang thi công 

Bộ Công thương, cơ quan tư vấn lập Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, các địa phương có trách nhiệm về việc chậm hoàn thiện Kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm các yêu cầu tổng thể, đồng bộ, khả thi, hiệu quả và thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo điều hành có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ.

Kết luận cũng nêu rõ, việc hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII là yêu cầu rất quan trọng, cấp bách, không được để chậm chễ thêm làm ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án và làm ảnh hưởng đến việc cung ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của nhà dân.

Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công thương khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu, làm rõ các ý kiến tại cuộc họp để hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện, trình Thường trực Chính phủ trước ngày 2/3/2024.

Các vấn đề được lưu ý là Kế hoạch phải bám sát các mục tiêu của Quy hoạc điện VIII đã được phê duyệt. Triển khai thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo vững chắc cung ứng đủ điện cho quốc gia và các vùng, miền theo dự báo nhu cầu điện hàng năm; đồng thời phải đáp ứng nhu cầu tổng thể, tối ưu, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Danh mục các dự án trong Kế hoạch gồm các dự án quan trọng, ưu tiên đã được xác định trong Quy hoạch điện VIII và danh mục các dự án năng lượng tái tạo tại các địa phương được Bộ Công thương và các địa phương phối hợp tính toán, xác định, bảo đảm các yêu cầu về pháp lý, cơ sở khoa học, đáp ứng các tiêu chí/yêu cầu kinh tế, kỹ thuật, khả thi và phù hợp Quy hoạch đã được phê duyệt.

Do yêu cầu cấp bách phê duyệt Kế hoạch, Bộ Công thương được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm rà soát, hoàn thiện danh mục các dự án năng lượng tái tạo tại các địa phương đã rõ, bảo đảm các yêu cầu nêu trên và các yêu cầu công khai, minh bạch, tổng thể, trình Thủ tướng chính phủ trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII lần này.

Kết luận cũng nêu rõ, xác định tiến độ đưa vào vận hành hàng năm các dự án trong Kế hoạch để đáp ứng yêu cầu đảm bảo cung ứng đủ điện hàng năm trong thời kỳ Quy hoạch và hiệu quả chung trong thực hiện Quy hoạch…

Bộ Công thương cũng được yêu cầu tiếp tục làm việc với các địa phương chưa cung cấp đủ các thông tin các dự án để hoàn thiện, thực hiện việc bổ sung Kế hoạch thực hiện, đáp ứng mục tiêu và yêu cầu tổng thể của Quy hoạch điện VIII.

Văn phòng Chính phủ cũng được yêu cầu phối hợp chặt với Bộ Công thương rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch, trình Phó thủ tướng Trần Hồng Hà xem xét, ký ban hành theo đúng quy chế làm việc của Chính phủ.

Tin liên quan
Tin khác