Doanh nghiệp
Bộ Tài chính nói Bộ Công thương quản lý xăng dầu là phù hợp
Thế Hải - 05/02/2023 10:11
Bộ Tài chính cho rằng, nên giao thống nhất đầu mối quản lý giá xăng dầu về Bộ Công thương, còn Bộ Tài chính sẽ chỉ thanh, kiểm tra theo đúng quy định.
Bộ Tài chính vẫn giữ quan điểm nên giao thống nhất đầu mối quản lý giá xăng dầu về Bộ Công thương.

Tại văn bản gửi Bộ Công thương tham gia ý kiến một số đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định về kinh doanh xăng dầu tại Nghị định 95 và 83, Bộ Tài chính một lần nữa nêu lại quan điểm nên giao đầu mối quản lý thống nhất về Bộ Công thương.

Bộ Tài chính lập luận, Bộ Công thương sẽ là cơ quan quản lý ngành, xác định giá, định mức chi phí (gồm tính toán các khoản định mức trong giá cơ sở; điều hành và giám sát trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu). Bộ Tài chính chỉ thực hiện chức năng thanh, kiểm tra theo đúng quy định.

"Do Bộ Công thương là cơ quan quản lý Nhà nước và chủ trì điều hành giá mặt hàng này. Nhưng hiện nay một số nhiệm vụ về điều hành giá xăng dầu lại được phân công cho Bộ Tài chính, như giám sát trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá, rà soát tính toán công bố các khoản định mức để tính giá cơ sở... Việc này, theo Bộ Tài chính dẫn đến sự phân tán trong thực hiện", Bộ Tài chính nêu quan điểm. 

Đồng thời, Bộ này nhấn mạnh, sửa đổi Nghị định 95/NĐ-CP để giao thống nhất về một cơ quan quản lý nhà nước về kinh doãnh xăng dầu, đồng thời là cơ quan điều hành giá xăng dầu để tăng tính chủ động, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thêm nữa,  Bộ Công thương hiện là cơ quan quản lý, cấp phép các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối; hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu, cũng như bảo đảm nguồn cung xăng dầu.  Bộ nắm được chi tiết tình hình sản xuất kinh doanh, hoạt động của các đơn vị; các chi phí cần thiết phát sinh để duy trì, phát triển hệ thống phân phối; tình hình cung cầu, diễn biến giá xăng dầu nguyên liệu và thành phẩm.

Do đó, việc giao thống nhất một cơ quan quản lý, điều hành về Bộ Công thương sẽ tăng tính chủ động xác định và tính toán các yếu tố hình thành giá cơ sở, phương án điều hành trong những tình huống thiếu hụt, bất thường.

Việc giao thống nhất về Bộ Công thương sẽ giúp cơ quan chủ trì điều hành giá nắm bắt bản chất của các yếu tố hình thành giá cơ sở để điều hành phù hợp thực tế phát sinh, cũng như tăng cường giám sát chi phí của các thương nhân.

Bộ Tài chính cũng cho rằng, việc phân tán như hiện nay làm phát sinh thêm quy trình và gây khó khăn cho cơ quan điều hành giá vì giá là cơ sở tổng hòa của các yếu tố hình thành giá, không chỉ đơn giản là việc quyết định tăng/giảm tại thời điểm điều hành giá.

Với vai trò liên bộ trong quản lý, điều hành giá xăng dầu, tại Dự thảo sửa đổi Nghị định 95/2021 và Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính và Bộ Công thương liên tục “đá bóng” cho nhau. Tại dự thảo lần 1, Bộ Công thương đề xuất chuyển quản lý xăng dầu về Bộ Tài chính nhưng Bộ Tài chính không đồng tình.

Tại dự thảo lần 2 hôm 18/12023, Bộ Công thương đề nghị giữ nguyên quy định hiện hành về chức năng nhiệm vụ của các Bộ, ngành trong quản lý xăng dầu, đồng thời yêu cầu cần làm rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ, ngành liên quan, tuy nhiên Bộ Tài chính vẫn bảo lưu quan điểm nên giao về một đầu mối là Bộ Công thương.

Tin liên quan
Tin khác