Sức khỏe doanh nghiệp
Bột giặt NET báo lãi ròng giảm hơn 13 tỷ đồng
Thị Hồng - 21/10/2021 08:26
Lợi nhuận sau thuế quý III/2021 của Công ty cổ phần Bột giặt NET (NETCO, HXX: NET) chỉ đạt 16,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái là hơn 29,6 tỷ đồng.

Bột giặt NET vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021. 

Theo đó, doanh thu thuần giảm hơn 112 tỷ đồng, giá vốn giảm gần 75 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm 37,2 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 18 triệu đồng, chi phí tài chính giảm 65 triệu đồng. 

Lợi nhuận sau thuế quý III giảm hơn 44% so với cùng kỳ, chỉ còn 16,5 tỷ đồng và thấp hơn so với quý liền kề trước đó 18,4 tỷ đồng.

Tài sản ngắn hạn tính đến cuối tháng 9/2021 của NETCO là hơn 416,6 tỷ đồng; trong đó, doanh nghiệp này tăng tiền và các khoản tương đương tiền từ 39,5 tỷ đồng hồi đầu năm lên hơn 129 tỷ đồng. 

Bảng: Kết quả kinh doanh quý III/2021 so với cùng kỳ năm ngoái của NETCO (Đvt: tỷ đồng)

 STT

 Chỉ tiêu

 Quý III/2021

 Quý III/2020

 1

 Doanh thu thuần

 268.3

 380.5

 2

 Lợi nhuận gộp

 50

 87,3

 3

 Lợi nhuận thuần

 18,5

 34

 4

 Lợi nhuận trước thuế

 19,1

 34

 5

 Lợi nhuận sau thuế

 16,5

 29,6

Luỹ kế 9 tháng, NETCO ước đạt 1.000 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế 84 tỷ đồng. Năm nay, công ty đặt kế hoạch doanh thu từ 1.600 đến 2.000 tỷ đồng và lãi ròng từ 100 đến 120 tỷ đồng. 

Bột giặt NET dự tính trả cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 60%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 6.000 đồng trong ngày 20/10.

Với gần 22,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ phải chi khoảng 134 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông. 

Trong đó, cổ đông lớn nhất, sở hữu 52,25% vốn của NETCO là Công ty TNHH Masan HPC sẽ thu về hơn 70 tỷ đồng tiền cổ tức và Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) có thể nhận về hơn 48 tỷ đồng khi sở hữu 36% vốn NETCO.

NETCO có trụ sở chính tại Khu công nghiệp Biên Hòa I, tỉnh Đồng Nai và có 2 nhà máy, với công suất thiết kế 180.000 tấn bột giặt, 90.000 tấn tẩy rửa lỏng.

Tin liên quan
Tin khác