Dự án - quy hoạch
Cà Mau có thêm khu công nghiệp Sông Đốc phía Nam
Trúc Giang - 08/04/2021 09:12
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 549/QĐ-TTg chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Sông Đốc phía Nam.

Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Sông Đốc phía Nam do Công ty CP Đầu tư Xây dựng hạ tầng KCN Sông Đốc làm chủ đầu tư, địa điểm thực hiện tại xã Phong Diền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Dự án có quy mô sử dụng đất 100 ha, với tổng vốn đầu tư là 538,6 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 120 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Ảnh: www.camau.gov.vn

Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế Cà Mau hướng dẫn nhà đầu tư cụ thể tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

Đồng thời, UBND tỉnh Cà Mau đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Rà soát, đảm bảo vị trí dự kiến thực hiện dự án không chồng lấn với các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Kiểm tra, xác định nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất; đảm bảo điều kiện được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô, địa điểm và tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án. Đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án…

Về phía nhà đầu tư, chỉ được thực hiện dự án sau khi đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư…

Tin liên quan
Tin khác