Đầu tư và cuộc sống
Cả nước có hơn 10.300 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên
ĐT - 06/12/2023 12:29
Qua hơn 5 năm (2018 - 2023) thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP), đến nay cả nước đã có 63/63 tỉnh, thành phố đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Đã có 10.322 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.

.

Tin liên quan
Tin khác