Viễn thông - Công nghệ
Các trường hợp dữ liệu cá nhân được xử lý không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu
ĐT - 04/07/2023 06:34
Theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP CP của Chính phủ, biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân được áp dụng ngay từ khi bắt đầu và trong suốt quá trình xử lý dữ liệu cá nhân. Có 5 trường hợp dữ liệu cá nhân được xử lý không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu.

.

Tin liên quan
Tin khác