Thời sự
Chưa có câu trả lời về trách nhiệm kiểm soát giá thịt lợn
Nguyễn Lê - 14/10/2020 21:23
Cử tri đề nghị làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc kiểm soát giá thịt lợn, cơ quan chức năng chưa có câu trả lời.
Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Dương Thanh Bình.

Cử tri đề nghị làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc kiểm soát giá thịt lợn, trả lời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lại không đề cập.

Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV là nội dung được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét trong phiên họp ngày 14/10.

Thực hiện giám sát nội dung trên, Ban Dân nguyện của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết, số lượng kiến nghị của cử tri được tổng hợp gửi đến kỳ họp thứ 9 là 2.390, tăng 13,7% so với kỳ họp thứ 8. Các kiến nghị của cử tri đã được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đến nay vẫn còn 108 kiến chưa được giải quyết, trả lời . Vì vậy, đại biểu Quốc hội chưa có thông tin để kịp thời báo cáo khi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri hỏi một đằng, cơ quan chức năng trả lời một nẻo là hạn chế đã được chỉ ra qua nhiều kỳ họp của Quốc hội, nhưng kỳ này cũng vẫn còn.

Đơn cử, cử tri thành phố Hải Phòng đề nghị làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc kiểm soát giá thịt lợn. Trả lời cử tri, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề cập về nguyên nhân giá thịt lợn tăng cao và nỗ lực của Bộ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để triển khai các giải pháp nhằm ổn định giá cả thị trường thịt lợn.

"Tuy nhiên, vấn đề mà cử tri đề nghị là làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc kiểm soát giá thịt lợn lại chưa được đề cập đến" - Ban Dân nguyện nhận xét.

Cơ quan giám sát đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời rõ vấn đề cử tri đã kiến nghị.

Một điển hình về kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết do còn có sự không thống nhất về trách nhiệm giữa các cơ quan nhà nước cũng được nêu tại báo cáo.

Đó là, cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) sớm có hướng dẫn để làm cơ sở triển khai thực hiện cấp giấy phép lưu hành xe đặc biệt đối với loại xe Sơmi rơ moóc có cụm trục bốn. Trả lời cử tri, Bộ GTVT cho rằng , Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản gửi Sở GTVT tỉnh Quảng Nam hướng dẫn về vấn đề nêu trên  và đề nghị tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Tuy nhiên, theo văn bản của Cục Đăng kiểm Việt Nam thì nội dung này cần có ý kiến, hướng dẫn trực tiếp của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Trong khi đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam lại có văn bản đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn nội dung này để Tổng cục có cơ sở hướng dẫn, trả lời.

Như vậy, theo Ban Dân nguyện, việc trả lời cử tri là không rõ ràng, lòng vòng về trách nhiệm nên kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết.

Ban Dân nguyện đã tổ chức làm việc và yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương chỉ đạo giải quyết kiến nghị của cử tri. Tiếp thu kiến nghị của Ban Dân nguyện, ngày 25/9/2020, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn xác định tải trọng trục xe đối với loại xe nêu trên gửi Sở GTVT tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện .

Tin liên quan
Tin khác