Đầu tư
Chưa có hệ thống thu gom nước thải, KCN Phú Hội khó thu hút đầu tư
Linh Đan - 29/05/2023 14:08
KCN Phú Hội, Lâm Đồng không thể thu hút đầu tư dự án mới cũng như nâng công suất những dự án đang hoạt động do KCN chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Theo Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, đến nay, KCN Phú Hội vẫn chưa được xây dựng hệ thống thu gom nước thải và trạm xử lý nước thải tập trung.

Đây cũng là cũng là một trong những nguyên nhân gây phát sinh khiếu nại về ô nhiễm môi trường thời gian qua tại KCN, đồng thời vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của KCN; làm tăng chi phí đầu tư cho các dự án và ảnh hưởng đến thu hút đầu tư vào KCN Phú Hội.

Hiện nay, KCN Phú Hội không thể thu hút đầu tư dự án mới cũng như nâng công suất những dự án đang hoạt động do KCN chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Cùng với đó, hiện trạng hạ tầng các khu công nghiệp chưa hoàn thiện và đồng bộ, các dịch vụ, tiện ích công cộng… chưa được đầu tư. Bên cạnh đó, do chịu ảnh hưởng của dịch Covid - 19, kéo dài dẫn đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về nguồn nguyên liệu, vốn, thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Trong công tác thu hồi dự án còn khó khăn, đặc biệt những dự án đã xây dựng mà chưa đi vào hoạt động và còn một phần đang xây dựng dở dang, các dự án trong quá trình ngưng hoạt động sản xuất - kinh doanh, đầu tư xây dựng kéo dài.

Ngoài ra, dịch bệnh dịch Covid - 19 kéo dài cũng ảnh hưởng đến thu hút đầu tư. các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn về vốn, thị trường tiêu thụ sản phẩm,...dẫn đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư còn chậm.

Tin liên quan
Tin khác