Alphabet: Chủ tịch Serge Brin và CEO Larry Page bất ngờ từ chức cùng ngày, "hạ cấp" xuống làm nhân viên
Giám đốc điều hành Larry Page và Chủ tịch Serge Brin của Alphabet - công ty mẹ Google - đã từ chức hôm 3/12.