Sức khỏe doanh nghiệp
Cơ điện Thủ Đức (EMC) giảm 5,94% lợi nhuận sau kiểm toán
Vũ Quyền - 07/09/2022 11:06
Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức (Mã EMC, sàn HoSE) có giải trình chênh lệch lợi nhuận trước thuế giảm 5,94% so với báo cáo tự lập, còn 1,89 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính tự lập, 6 tháng đầu năm 2022, Cơ điện Thủ Đức có lợi nhuận trước thuế 2,019 tỷ đồng, tuy nhiên, sau khi kiểm toán còn 1,89 tỷ đồng, giảm 120 triệu đồng, tương đương giảm 5,94%. Điều này dẫn đến chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đều giảm.

Cụ thể, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành giảm 24 triệu đồng về 769 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế giảm 96 triệu đồng xuống 1,13 tỷ đồng. Nguyên nhân là do công ty đã kiểm toán trích dự phòng giảm giá các khoản đầu tư 120 triệu đồng vào chi phí, làm cho lợi nhuận trước thuế giảm.

Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức (Mã EMC, sàn HoSE).

Xét về hoạt động kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2022, Cơ điện Thủ Đức ghi nhận doanh thu tăng 41,08% so với cùng kỳ lên 349,212 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng 9,13%, tương ứng tăng 158 triệu đồng lên 1,89 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 14,14%, tương ứng giảm 186 triệu đồng xuống 1,13 tỷ đồng, (cùng kỳ 1,31 tỷ đồng). Việc giảm lợi nhuận sau thuế là do thuế thu nhập doanh nghiệp hiện thành tăng thêm 345 triệu lên 769 triệu đồng.

Đặc biệt doanh thu tài chính tăng 2164,14% , tương ứng tăng 292,57 triệu đồng lên 306,08 triệu đồng chủ yếu do việc chênh lệch tỷ giá. Chi phí tài chính tăng 127,42% tương ứng tăng thêm 3,5 tỷ đồng lên 6,26 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Do chi phí tài chính tăng lên đã “ăn mòn” mất lợi nhuận của công ty, dẫn đến tình trạng doanh thu tăng nhưng lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/06/2022, công ty đang ghi nhận số nợ là 516,90 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn 516,89 tỷ đồng và nợ dài hạn 8 triệu đồng. Công ty thuyết minh vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn 107,98 tỷ đồng; Ngân hàng Techcombank 80,06 tỷ đồng; Ngân hàng VietinBank 60,33 tỷ đồng…

Gần đây, công ty thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) với phương án hạn mức tín dụng, thế chấp tài sản đảm bảo để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể: giá trị 205 tỷ đồng; giá trị hạn mức vay 70 tỷ đồng; giá trị hạn mức bảo lãnh 130 tỷ đồng; hạn mức thư tín dụng (LC) 70 tỷ đồng; hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng 400 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 55,36% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 6,9 tỷ đồng lên 19,53 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng thêm 14,07%, tương ứng tăng 690,4 triệu đồng lên 5,59 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên 64,6%, tương ứng tăng 2,39 tỷ đồng; thu nhập khác, chi phí khác và hoạt động khác giảm 80.99%, tương ứng giảm 1,16 tỷ đồng xuống còn 129,2 triệu đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/9, cổ phiếu EMC đóng cửa giá tham chiếu 17.050 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác