Thời sự
Có nên mở rộng chủ thể ký kết thoả thuận quốc tế đến cấp huyện, xã?
Nguyễn Lê - 13/07/2020 17:08
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Thỏa thuận quốc tế.
Chủ nhiệm Uỷ ban Đối Ngoại của Quốc hội, ông Nguyễn Văn Giàu.

Tiếp tục phiên họp thứ 46, chiều 13/7 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Thỏa thuận quốc tế.

Chủ nhiệm Uỷ ban Đối Ngoại của Quốc hội, ông Nguyễn Văn Giàu cho biết, thảo luận tại kỳ họp thứ 9, một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ hơn khái niệm thoả thuận quốc tế để có thể phân biệt được với điều ước quốc tế và tránh chồng lấn với Luật Điều ước quốc tế năm 201.

Tại dự thảo mới nhất, khái niệm "thoả thuận quốc tế" được tiếp thu theo hướng “Thỏa thuận quốc tế là thỏa thuận bằng văn bản về hợp tác quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam và bên ký kết nước ngoài, không mang tính ràng buộc pháp lý theo pháp luật quốc tế”.

Một trong những nội dung vẫn còn ý kiến khác nhau là quy định về "bên ký kết Việt Nam".

Thảo luận tại kỳ họp thứ 9, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị cân nhắc không nên mở rộng chủ thể ký kết thoả thuận quốc tế đến UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Một số ý kiến cho rằng, nếu mở rộng đến cấp huyện, cấp xã thì chỉ nên khoanh lại đối với các huyện ở khu vực biên giới, các xã ở khu vực biên giới và có giới hạn phạm vi lĩnh vực cụ thể được ký kết. Có ý kiến đề nghị chỉ nên mở rộng đến cấp huyện, vì băn khoăn về năng lực, khả năng thực thi của cấp xã.

Theo Chủ nhiệm Nguyễn Văn Giàu, việc ký kết các văn bản hợp tác quốc tế của UBND cấp huyện và UBND cấp xã, đặc biệt ở các huyện, xã ở khu vực biên giới thời gian qua đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới, thúc đẩy hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu, trao đổi văn hóa, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới .

Để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi cả nước, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu hợp tác quốc tế trong tình hình mới, dự thảo quy định ký kết các văn bản hợp tác quốc tế của UBND cấp huyện, UBND cấp xã chỉ áp dụng đối với khu vực biên giới.

Và để bảo đảm phù hợp với năng lực, bảo đảm chặt chẽ về mặt quốc phòng, an ninh quốc gia, dự thảo Luật giới hạn một số nội dung về giao lưu, trao đổi thông tin, kết nghĩa, hợp tác quản lý biên giới phù hợp với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Dự thảo cũng quy định gắn trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp tỉnh khi quyết định về việc ký thoả thuận quốc tế của UBND cấp huyện, xã ở khu vực biên giới.

"Trước đây ông huyện, ông xã đều ký cả, sao bây giờ trình độ cán bộ huyện, xã nâng lên rồi, tiếp cận công nghệ thông tin cũng tốt hơn mà lại hạn chế thì phải nói rõ xem trước đây có xảy ra chuyện gì không, tôi thấy hơi lạ, đề nghị làm rõ thêm", Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu.

Đồng tình với ông Phúc, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải đề nghị xem xét cả chủ thể ký kết là các thành phố trực thuộc tỉnh, vì thực tế lâu nay quan hệ hợp tác của một số thành phố này với các thành phố ở các nước khác rất tốt.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng cho rằng không nên thu hẹp chủ thể ký kết thoả thuận quốc tế. Tuy nhiên Phó chủ tịch còn băn khoăn là nếu ký kết với mục đích tốt thì không sao nhưng với một số ký kết có lồng ghép mục đích khác thì có quy định quyền của cấp trên tổ chức ký kết có quyền đình chỉ thực hiện ký kết đó hay không?

Tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020), Quốc hội sẽ tiếp tục cho ý kiến trước khi thông qua Luật Thỏa thuận quốc tế.

Tin liên quan
Tin khác