Sức khỏe doanh nghiệp
Cổ phiếu giao dịch vùng đỉnh, Dragon Capital trở thành cổ đông lớn tại Hóa chất Đức Giang
Duy Bắc - 10/11/2023 07:19
Quỹ ngoại vừa mua thêm 400.000 cổ phiếu CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã DGC - sàn HoSE), nâng sở hữu lên 5,02% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn.

Ngày 7/11, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa mua thêm 400.000 cổ phiếu DGC để nâng sở hữu từ 4,91%, lên 5,02% vốn điều lệ và chính thức trở thành cổ đông lớn tại đơn vị này. Trong đó, quỹ thực hiện mua vào 400.000 cổ phiếu là Amersham Industries Limited.

Cổ phiếu DGC đang giao dịch vùng đỉnh từ cuối năm 2022 tới nay (Nguồn: iBoard của Chứng khoán SSI)

Thực tế, từ đầu năm tới nay, cổ phiếu DGC vừa trải qua một chuỗi tăng nóng và đang giao dịch vùng đỉnh trong năm. Trong đó, thống kê từ ngày 21/11/2022 đến ngày 9/11/2023, cổ phiếu DGC đã tăng 93,7%, từ 47.920 đồng/cổ phiếu, lên 92.800 đồng/cổ phiếu.

Trái với diễn biến giá cổ phiếu tăng nóng, trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Hoá chất Đức Giang lại ghi nhận bức tranh kết quả kinh doanh đi thụt lùi.

Trong đó, quý III/2023, Công ty Hoá chất Đức Giang ghi nhận doanh thu đạt 2.463,54 tỷ đồng, giảm 33,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 802,86 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 44,5%, về chỉ còn 34,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 49% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 806,13 tỷ đồng, về 839,79 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 41,6%, tương ứng tăng thêm 59,74 tỷ đồng, lên 203,31 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 48,8%, tương ứng tăng thêm 7,17 tỷ đồng, lên 21,87 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 12,2%, tương ứng giảm 21,76 tỷ đồng, về 156,78 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, lợi nhuận quý III giảm chủ yếu do sự sụt giảm doanh thu, đồng thời biên lợi nhuận gộp suy giảm dẫn tới lợi nhuận gộp giảm mạnh.

9 tháng đầu năm lợi nhuận giảm 49,1%, về 2.504,7 tỷ đồng

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Hoá chất Đức Giang ghi nhận doanh thu đạt 7.360,23 tỷ đồng, giảm 35,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 2.504,7 tỷ đồng, giảm 49,1% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2023, Công ty Hóa chất Đức Giang đặt kế hoạch doanh thu 10.875 tỷ đồng, giảm 24,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ là 3.000 tỷ đồng, giảm 50,3% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Hoá chất Đức Giang hoàn thành 83,5% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang thừa nhận, sau năm đại thắng 2022 với lợi nhuận đạt 6.036,98 tỷ đồng, tăng 140,2% so với năm 2021, chưa biết đến năm nào, Công ty mới quay trở lại mức lợi nhuận kỷ lục này.

“Dự phòng cho kịch bản giá phốt pho vàng và giá phân bón giảm, Hóa chất Đức Giang đặt kế hoạch lợi nhuận giảm một nửa trong năm 2023, về 3.000 tỷ đồng”, ông Đào Hữu Huyền lý giải đặt kế hoạch giảm mạnh trong năm 2023.

Bước sang quý IV/2023, Công ty Hoá chất Đức Giang đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.755 tỷ đồng, giảm 11,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 820 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu doanh thu trong quý IV, Công ty lên kế hoạch doanh thu từ phốt pho vàng dự kiến 1.200 tỷ đồng, chiếm 43,6% tổng doanh thu; doanh thu từ axit phosphoric HPO (85%) dự kiến 450 tỷ đồng, chiếm 16,3% tổng doanh thu; doanh thu từ axit trích ly WPA (50%) dự kiến 416 tỷ đồng, chiếm 15,1% tổng doanh thu; và còn lại từ các sản phẩm khác.

Đã hợp nhất thêm Phốt pho 6

Quay trở lại cơ cấu tài sản tại thời điểm cuối quý III, tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty Hoá chất Đức Giang tăng 9,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.288,1 tỷ đồng, lên 14.693,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là khoản mục tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 9.666,9 tỷ đồng, chiếm 65,8% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 2.158,4 tỷ đồng, chiếm 14,7% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Về danh sách Công ty con, tính tới cuối quý III, Công ty Hoá chất Đức Giang ghi nhận đang sở hữu 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Phốt pho 6 và 51% CTCP Ắc Quy Tia Sáng. Được biết, đây là hai khoản mục mới đầu tư trong năm nay của Công ty Hoá chất Đức Giang.

Trước đó, trong tháng 4/2023, Hóa chất Đức Giang thông qua kế hoạch mua 100% vốn tại CTCP Phốt pho 6, giá mua dự kiến 635 tỷ đồng và thương vụ thâu tóm hoàn tất ngày 20/7/2023.

Được biết, CTCP Phốt pho 6 có đại chỉ tại Lô B24, B24A, KCN Tằng Loỏng, thị xã Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, vốn điều lệ 363 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Phốt pho 6 đang sở hữu 1 lò phốt pho vàng với công suất 9.800 tấn/năm.

Hóa chất Đức Giang chia sẻ mục đích mua để tạo chuỗi sản phẩm chế biến sâu cho các sản phẩm H3PO4, Sodium Tripoly Phosphate – STPP (Na5P3O10)…; ổn định thị trường xuất khẩu phốt pho; và tăng doanh thu và lợi nhuận cho Tập đoàn.

Ngoài ra, về hoạt động thâu tóm, ngày 21/3/2023, Công ty Hóa chất Đức Giang đã mua vào 3.440.252 cổ phiếu CTCP Ắc quy Tia Sáng (Tibaco, mã TSB - sàn HNX) để nâng sở hữu từ 0% lên 51% vốn điều lệ. Trong đó, giao dịch được thực hiện với giá 39.200 đồng/cổ phiếu, ước tính giá trị đầu tư 134,86 tỷ đồng.

Tin liên quan
Tin khác