Tiêu dùng
CPI tháng 10/2022 tăng 0,15%
ĐT - 01/11/2022 08:54
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2022 tăng 0,15% so với tháng trước. Trong đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.

.

Tin liên quan
Tin khác